Oppbygging og gjennomføring

Studieretningen består av 60 studiepoeng teoretisk pensum og en masteroppgave på 60 studiepoeng. Du må se programmets hovedside for generelle krav til oppbygging og gjennomføring.

Studieretningen har fire spesialiseringer

  • Lavenergi kvantefenomen
  • Strukturfysikk
  • Uordnede og komplekse systemer
  • Halvlederfysikk

Obligatorisk emne

Lavenergi kvantefenomen: anbefalte emner

Strukturfysikk: anbefalte emner

Uordnede og komplekse systemer: anbefalte emner

Det kan også være nyttig med FYS4465 – Komplekse mediers dynamikk og FYS4420 – Eksperimentalteknikker i kondenserte fasers fysikk.

Halvlederfysikk: anbefalte emner

Andre aktuelle emner:

Du kan også ta andre emner. Emnene avklares med din veileder eller kontaktperson.

Utveksling 

Det er mulig å ta deler av masterstudiet i utlandet. Vi anbefaler å dra på utveksling i 2. eller 3. semester. Se felles informasjon om studier i utlandet på programsiden.

Publisert 22. des. 2016 12:29 - Sist endret 30. aug. 2019 10:31