Hva lærer du?

I studieprogrammet vil du gjennomgå grunnleggende og mer avanserte emner innen kondenserte fasers fysikk og lære deg å håndtere materialfysikk på nano-, mikro-, og makro-skala. Masterstudiet gir deg mange muligheter til å velge den delen av fysikken du selv synes er mest spennende gjennom et bredt utvalg av fag og forskningsoppgaver.

En typisk eksperimentell oppgave vil gi deg kunnskap om og bruk av moderne høyteknologiske instrumenter til å studere komplekse fenomener, utvikle materialer og analysere dem. Du vil også lære å behandle eksperimentelle data, skille mellom holdbare og uholdbare konklusjoner, og presentere resultater muntlig og skriftlig på en forståelig måte.

Velger du en teoretisk oppgave vil du få en innføring i forskning med systematisk bruk av teorier og modeller på fysiske problemer. Du vil lære om sammenhengen mellom teoriene og arbeide med utvidelser av dem. Videre vil du også bruke dem til å gjøre konkrete forutsigelser av fysiske fenomener. Noen beregninger kan gjøres analytisk, mens de fleste problemer krever utstrakt bruk av programmering og numeriske beregningsmetoder.

Gjennom arbeidet med masteroppgaven lærer du grunnleggende vitenskapelige arbeidsmetoder. Du lærer deg å arbeide selvstendig med et eget prosjekt, og du får øvelse i å lage en klar, strukturert og oversiktlig skriftlig fremstilling.

Du finner felles beskrivelse av læringsmål og læringsutbytte på programsiden Hva lærer du?

Publisert 22. des. 2016 12:29 - Sist endret 7. feb. 2020 16:27