Hvorfor velge denne retningen?

Uten materialforskning er det umulig å se for seg det teknologiske samfunnet vi lever i i dag. På samme måte kan ikke morgendagens bærekraftige samfunn realiseres uten hjelp av nanoteknologi. Velger du studieretningen Materialer, nanofysikk og kvanteteknologi, får du muligheten til å bidra i denne utviklingen. 

Vi jobber med solceller, superledende materialer, miljøvennlige materialer, mikroprosessorer og sensorer, og fagfeltet er i stor utvikling. Med de nye materialene kan vi høste fornybar energi, og redusere CO2-utslipp og forurensing. Kan naturens egne materialer hjelpe oss å sette sammen nye materialer med de egenskapene vi ønsker? Morgendagens teknologier bygges med materialer nedenfra og opp: fra atomer via nanoskala, opp til makroskopiske fenomen og egenskaper. 

Studieretningen gir mulighet for fordypning innen mange områder av kondenserte fasers fysikk som er den største grenen av fysikken på verdensbasis og på UiO. Forskningsgruppene du kan delta i er ledende på forskjellige felter. Små strukturer og komponenter innen nanoteknologi er viktige brikker i mikroprosessorer, solceller, superledende materialer og sensorer; fagfeltet er i stor utvikling. I kvanteteknologien tar du et steg videre, og prøver å forstå og utnytte fundamentale kvantemekaniske prinsipper som sammenfiltring og tunnellering i praktiske anvendelser som blant annet i kvantedatamaskiner og kvantekryptografi. Uordnede materialer har vi rundt oss overalt og de preger vår hverdag: jord, snø, stein, trevirke, sement, plast, glass og ikke minst: biologisk vev. Vi leter fortsatt etter gode fysiske teorier for dagligdagse fenomen i disse materialene som friksjon, oppsprekking, ras og væsketransport.

Forskningsoppgaven din vil være i forskningsfronten og blir tilpasset dine faglige interesser. Oppgaven din vil være eksperimentell, teoretisk eller beregningsorientert, eller en kombinasjon av disse. Som del av studiet vil du få tilgang til Norges mest avanserte laboratorier samt god tilgang til de største regnemaskiner. Du vil bli gitt tett faglig oppfølging og dine resultater vil bli delt med industri og internasjonale fagmiljøer.

Publisert 22. des. 2016 12:29 - Sist endret 23. aug. 2019 15:50