Geografi (studieretning)

I studieretningen Geografi kan du fordype deg i hvordan de ytre prosessene utvikler jorden. Du lærer om prosessene som utvikler og som påvirker landskapet på lang og kort sikt, og om hvordan observasjoner fra felt, fly eller satellitt samles inn og framstilles numerisk og digitalt. 

Studieretningen hører til programmet

Geologi og geografi (bachelor)