Oppbygging og gjennomføring

Studieretningen Geografi har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske fellesemner, 130 studiepoeng
  • Obligatoriske fordypningsemner, 10 studiepoeng
  • Utviklingssemester/frie emner, 40 studiepoeng

Studieløp

6. semester GEO3000 – Bacheloroppgave i geofag Fritt emne EXPHIL03 – Examen philosophicum
5. semester Utviklingssemester Utviklingssemester Utviklingssemester
 
4. semester GEO2210 – Geomorfologi GEO3460 – Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse
Fordypningsemne
3. semester GEO2120 – Sedimentologi To av emnene STK1000 – Innføring i anvendt statistikk, KJM1101 – Generell kjemi, MAT1120 – Lineær algebra
2. semester GEO1110 – Jordens indre og ytre prosesser FYS-MEK1110 – Mekanikk MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester GEO1100 – Jordens utvikling og HMS-emner MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studieløp for tidligere kull

Studenter som ble tatt opp til bachelorprogrammet i geologi og geografi høsten 2017 kan velge å ta GEO3460 som fordypningsemne i sin bachelorgrad. Studenter som er tatt opp høsten 2018 og senere, som går studieretning geografi, må ta GEO3460 i sin bachelorgrad som et av de obligatoriske fellesemnene i sin bachelorgrad.

Obligatoriske fellesemner spesielt for studieretningen

Obligatoriske fordypningsemner

Du velger 1 av følgende emner:

* GEO2330 – Hydrologi er et sterkt anbefalt fordypningsemne i 4. semester på studieretning geografi.

Utviklingssemester/frie emner

I denne studieretningen er det tilrettelagt for et utviklingssemester i 5, eller 6. semester ved at GEO3000 – Bacheloroppgave i geofag kan tas uavhengig av lærested, eller erstattes av lignende emner og EXPHIL kan tas som nettbasert kurs: Flexphil.

For frie emner anbefaler vi at du velger emner blant de obligatoriske fordypningsemnene. Du kan også velge andre relevante emner innen geografi, matematikk, fysikk, eller informatikk.

Studier ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)

For programstudenter som ønsker å studere ett eller to semestre ved UNIS på Svalbard er det mulig å reise i 5. og/eller 6. semester. Se forslag til studieløp ved UNIS i:

På denne siden finner du mer informasjon om å studere på Svalbard (UNIS).

Publisert 22. feb. 2016 13:44 - Sist endret 20. nov. 2019 13:01