Hvorfor velge denne retningen?

I studieretningen Geografi kan du fordype deg i hvordan de ytre prosessene utvikler jorden. Du lærer om prosessene som utvikler og som påvirker landskapet på lang og kort sikt, og om hvordan observasjoner fra felt, fly eller satellitt samles inn og framstilles numerisk og digitalt. 

I studieretningen for geografi studerer du jordens naturmiljø, landformer, landskapsutvikling, målemetoder og behandling av geofysiske data fra ulike kilder. Forskningen i geografi på Institutt for geofag handler mye om å forstå responsen på klimaendringer i ulike fysiske systemer, for eksempel isbreer, permafrost, skred og flom. Dette vil reflekteres i temaene det undervises i studiet.

Studieløpet innen fagområdet geografi består av både obligatoriske emner og emner du velger selv. I tillegg til de obligatoriske emnene i geomorfologi og romlig analyse, velger du også emner innen for eksempel: 

  • fysiske prosesser i geofag,
  • fjernanalyse og geomatikk,
  • strukturgeologi,
  • hydrologi,

Bachelorgraden i Geologi og geografi med fordypning i geografi avsluttes med en bacheloroppgave i geofag. Dette er en prosjektoppgave som du fortrinnsvis utarbeider  individuelt innenfor fagområdene som dekkes i bachelorprogrammene ved Institutt for geofag.  Å skrive en prosjektoppgave gir verdiful erfaring og kompetanse du kan ha nytte av i arbeidslivet, den kan også være en forberedelse til eventuelle videre masterstudier.

Feltarbeid er viktig i geofag og geografi og flere emner har innslag av dette i undervisningen i studieretningen. Ved å gjøre observasjoner i naturen danner du deg gode faglige begreper og lærer på en annen måte enn å lese og følge forelesninger. Dette gir verdifull kompetanse i innhenting av data, feltobservasjon, planlegging og i å tenke HMS ved utføring av feltarbeid.

Vi henviser også til felles programside for Geologi og geologi programmet:


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 22. feb. 2016 13:44 - Sist endret 13. nov. 2020 17:03