Geologi og geografi (bachelor)

Hvordan kan vi mennesker best leve på og dra nytte av en planet i stadig endring? Her kan du kombinere de virkelig store linjene om planeten vår med nyttig og konkret kunnskap om naturressurser, landskapet, naturfarer, og samspillet mellom mennesker og naturen.

Hva kan du jobbe med?

  • 181108_geo-ragnhild-507x338 Sikrer grunnen under havbunnen 27. nov. 2018 09:34

    Geolog Ragnhild Christin Hansen jobber med å klargjøre jorda under havbunnen før store energiselskaper skal bygge rørledninger og vindturbiner der.

  • rune_statkraft--1- Bidrar til effektiv produksjon av fornybar energi 9. mai 2018 15:31

    Rune er hydrolog i Statkraft og jobber med geografiske informasjonssystemer (GIS) knyttet til vannkraftverkene i Norge og Sverige. Han bruker programmering for å gi oss effektiv energiutvinning.