Geologi og geografi (bachelor)

Hvordan kan vi mennesker best leve på og dra nytte av en planet i stadig endring? Her kan du kombinere de virkelig store linjene om planeten vår med nyttig og konkret kunnskap om naturressurser, landskapet, naturfarer, og samspillet mellom mennesker og naturen. Du velger studieretning i geologi eller geografi etter det første året.

Hva kan du jobbe med?