Geologi og geografi (bachelor)

Hvordan kan vi mennesker best leve på en planet i stadig endring? Som geologi- og geografistudent får du kunnskap om de virkelig store trekkene i jordas historie. Du lærer om miljøproblemer, landskap, naturfarer og får innsikt i samspillet mellom mennesker og natur.

Hva kan du jobbe med?