Geologi og geografi (bachelor)

Hvordan kan vi mennesker best leve på og dra nytte av en planet i stadig endring? Her kan du kombinere de virkelig store linjene om planeten vår med nyttig og konkret kunnskap om naturressurser, landskapet, naturfarer, og samspillet mellom mennesker og naturen. Du velger studieretning i geologi eller geografi etter det første året.

Hva kan du jobbe med?

  • myrsini-pa-stranda_red_507x338 Myrsini er petroleumsgeolog i Equinor

    Som operasjonsgeolog i Equinor er Myrsini ansvarlig for å knytte havbunnens geologi til ingeniørenes verden. På denne måten er hun med på å sikre trygge operasjoner.

  • 181108_geo-ragnhild-507x338 Sikrer grunnen under havbunnen

    Geolog Ragnhild Christin Hansen jobber med å klargjøre jorda under havbunnen før store energiselskaper skal bygge rørledninger og vindturbiner der.

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Geofag, geologi og geografi på titan.uio.no

Error: Failed to load feed: https://titan.uio.no/taxonomy/term/1312/feed: 404 Not Found