Geologi og geografi (bachelor)

Hvordan kan vi mennesker best leve på og dra nytte av en planet i stadig endring? Her kan du kombinere de virkelig store linjene om planeten vår med nyttig og konkret kunnskap om naturressurser, landskapet, naturfarer, og samspillet mellom mennesker og naturen på kloden.

Hva kan du jobbe med?

  • rune_statkraft--1- Bidrar til effektiv produksjon av fornybar energi 9. mai 2018 15:31

    Rune er hydrolog i Statkraft og jobber med geografiske informasjonssystemer (GIS) knyttet til vannkraftverkene i Norge og Sverige. Han bruker programmering for å gi oss effektiv energiutvinning.

  • ane_liten Verdens viktigste jobb 22. aug. 2017 11:11

    Realfagslektor Ane Aarre ønsker at alle skal lære å se og skjønne verden rundt seg.

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Studér geofag ved UiO

Klima, energi, naturressurser og miljø – spennende og varierte studier gir mange muligheter.