Hva lærer du?

Studieprogrammet Gründerskolen gir deg kunnskaper og erfaringer som er sentrale for å etablere levedyktige virksomheter med internasjonalt vekstpotensial. Studiet er også relevant for deg som vil jobbe med entreprenørskap og innovasjon i eksisterende virksomheter.

Kunnskapsmål

 • Ha kjennskap til hva entreprenørskap og innovasjon er og hvorfor dette er så viktig for samfunnet.
 • Være fortrolig med entreprenørskapsterminologien på norsk og engelsk.
 • Ha kjennskap til de ulike aktørene innen fagfeltet.
 • Ha kjennskap til ulike metoder og verktøy for analyse og utvikling av potensielle forretningsideer.
 • Ha grunnleggende kompetanse i forretningsutvikling.
 • Forstå betydningen av nettverk og samarbeid på tvers av kompetanseprofiler.
 • Forstå grunnleggende prinsipper som gjør seg gjeldende i et internasjonalt og flerkulturelt arbeidsmiljø.

Ferdighetsmål

 • Kunne evaluere forretningsideer, planlegge realiseringen av en forretningsidé og gjennomføre markedsanalyser.
 • Kunne skrive og presentere en forretningsplan.
 • Kunne velge ut og identifisere relevant informasjon for en bestemt oppgave eller problemstilling.
 • Kunne analysere, vurdere og formidle informasjon, teorier, ideer, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig.

Generelle kompetansemål

 • Kandidaten skal forstå betydningen av globalisering og tverrkulturell forståelse gjennom både teori og praksis.
 • Kandidaten skal få erfaring i å arbeide selvstendig og samtidig være en del av et arbeidsfellesskap.
 • Arbeidsformen skal gi kandidaten trening i å organisere og planlegge arbeidet slik at prosjekter gjennomføres i tråd med avsatte ressurser og innen tidsfrister.
 • Etter endt studieprogram vil kandidaten være godt rustet til å bidra til økt verdiskaping ved etablering av egen virksomhet eller gjennom eksisterende virksomheter.
Publisert 28. sep. 2012 10:08 - Sist endret 3. okt. 2014 19:30