Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året.

 • Søknadsfristen er 15. oktober.

Studieplasser

Det tas normalt opp rundt 20-40 studenter per utenlandsdestinasjon. Antall destinasjoner, hvilke destinasjoner og antall studenter per destinasjon avhenger av søkermassen og praktiske hensyn. Dette kan derfor variere fra år til år.

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever:

 1. Generell studiekompetanse
 2. Du kan søke når du har oppnådd minimum 120 sp innenfor en bachelorgrad eller en 5-/6-årig grad, uansett fagdisiplin. Har du kommet lenger i utdanningen din eller er ferdig utdannet kan du også søke.
 3. Gode akademiske resultater
 4. God fremstillingsevne i skriftlig og muntlig engelsk
 5. Motivasjon og personlig egnethet.

Søknadsprosess

Du kan søke Gründerskolen uavhengig av om du går siste år på bachelorgrad, er masterstudent (1. og 2. år) eller hvis du har fullført utdanning og er i jobb. Det er ikke krav om at du er tilknyttet et norsk lærested eller fullførte graden din nylig.

 1. Søk om opptak til studieprogrammet via Søknadsweb ved UiO. Du kan endre søknaden helt frem til søknadsfristen utløper.
 2. Fyll inn Nettskjema og last opp motivasjonsbrev, CV og karakterutskrift.
  • Motivasjonsbrev, CV og karakterutskrift må settes sammen til ett dokument og være i pdf-format. Bruk for eksempel http://pdfmerge.com/.
  • Du må navngi filen slik: "Fornavn Etternavn bosted.pdf". For eksempel "Ola Nordmann Oslo".
  • Motivasjonsbrevet skal skrives på engelsk.
  • CV skal skrives på norsk.
  • Motivasjonsbrev og CV skal være på maksimalt én side hver.
  • Karakterutskriften skal være fra Vitnemålsportalen eller tilsvarende. Hvis ikke må den være stemplet og underskrevet av lærestedet. Skjermdump eller bilder av ovennevnte er ikke gyldig. 
  • Karakterutskriften skal vise alle eksamener du har avlagt til nå (minimum 120 sp).

Merk: Nåværende studenter fra NHH vurderes bare på bakgrunn av skriftlig søknad. NHH-studenter må forholde seg til informasjon og krav som over, men vil i tillegg få tilsendt et ekstra nettskjema etter søknadsfristen. Dette skjemaet vil ha frist ca. to uker etter søknadsfristen og erstatter intervjuet. NHH-studenter som har avsluttet en grad følger ordinær søknadsprosess.


Generell studiekompetanse (GSK) ved UiO

Når du søker i Søknadsweb vil det under "Personinformasjon" stå oppgitt om du er registrert med generell studiekompetanse (GSK) ved UiO eller ikke.

Dersom du ikke er registrert med GSK, må du sende inn vitnemål fra videregående utdanning eller tilsvarende som kan dekke kravet. Har du videregående utdanning fra et lærested utenfor Norden, må du også dokumentere norskkunnskaper. Dokumentasjon sendes til info@grunderskolen.no


Søknadsalternativer i Søknadsweb

 • 2540 Gründerskolen Boston SOMMER
 • 2538 Gründerskolen San Francisco SOMMER
 • 2611 Gründerskolen Toronto SOMMER (planlagt oppstart etter pandemien er 2024)

Du kan søke på flere destinasjoner, og rangerer da destinasjonene i prioritert rekkefølge. Hvilke destinasjoner som faktisk vil bli benyttet avhenger av blant annet antall søkere og de praktiske forholdene på destinasjonen.

Sosialt entreprenørskap i Cape Town er et eget studieprogram med egen søknad. Du kan søke på begge programmene dersom du ønsker det. Da må du oppgi hvilket program du har som førsteprioritet i del 2 i søknaden til Sosialt entreprenørskap. Hvis du søker både Gründerskolen og Sosialt entreprenørskap vil søknaden din til begge programmer bli behandlet samlet, og du vil primært bli behandlet mot det du har satt opp som førsteprioritet i søknaden. Hvis du er aktuell for intervju vil du bli intervjuet til begge programmer samtidig, med hovedfokus på det programmet du har oppgitt som førsteprioritet. 

Rangering av søkere

Studiet er adgangsregulert. Kvalifiserte søkere rangeres etter en skjønnsmessig vurdering.

I vurderingen tar vi hensyn til karaktersnitt og hvor langt du har kommet i utdanningsløpet.

Du bør ha minimum C i snitt og gode engelskkunnskaper.

Faglig motivasjon, personlig egnethet og erfaring utenom studier og relevansen av denne vektlegges også.


Behandling av søknader

På bakgrunn av innsendt søknad innkalles aktuelle kandidater til intervju i perioden oktober-november. 

Nåværende studenter ved NHH vurderes kun på bakgrunn av skriftlig søknad. NHH-studenter som har avsluttet en grad følger ordinær søknadsprosess.

Opptaket kunngjøres i Søknadsweb ved UiO i midten eller slutten av november. Søkere som får tilbud om plass får også tilsendt tilbudsbrev på e-post.

Kostnader og Lånekassen

Kostnader varierer fra år til år og mellom destinasjonene. Studenter som er støtteberettiget hos Lånekassen kan få støtte til utenlandsoppholdet. Lånekassen gir støtte til skolepengene og du kan få basisstøtte (for å dekke levekostnader som mat, reise til fra skole/internship, fritid osv.) for de to månedene i utlandet, i tillegg til reisestøtte etter Lånekassens satser. Det er viktig å merke seg at støtten fra Lånekassen ikke er nok til å dekke både bolig og levekostnader og du må ha egne sparepenger til boligkostnadene. Boligkostnadene i 2019 varierte fra ca. NOK 16 000 til NOK 36 000 (sistnevnte var inkludert 100 måltider). Noen studenter som fant bolig på egenhånd bodde rimeligere. 

Reiseutgifter til samling i Oslo i løpet av våren og reise til Oslo (USA)/Stockholm (Canada) i forbindelse med visum, samt selve visumgebyret kommer i tillegg. Søkere som får tilbud om opptak får mer informasjon om kostnader. Les mer om finansiering på grunderskolen.no.