Jobb og videre studier

Med kunnskaper fra Gründerskolen om entreprenørskap stiller du sterkere dersom du selv ønsker å satse på en idé du har eller bli din egen arbeidsgiver og starte egen bedrift.

Gjennom entreprenørskapsutdanning håper vi at studenter skal bidra til en konstant utvikling i samfunnet, der nye arbeidsplasser skapes og nye løsninger for fremtiden utvikles.

Mange studenter tar Gründerskolen i perioden mellom en bachelor og masterutdanning. Enkelte får studiet godkjent som en del av sitt masterprogram, og en del studenter tar også Gründerskolen som videreutdanning etter fullført masterutdanning.

Du kan ta videre studier i entreprenørskap ved UiO, NMBU, HVL og NTNU.

Målet med studieprogrammet er å gi studentene kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør at de velger:

  • å bli entreprenør
  • å bistå entreprenører i deres prosjekter som med-entreprenører, ansatte eller i virkemiddelapparatet
  • å jobbe med innovasjon i eksisterende organisasjoner

Studieprogrammet gir også studentene muligheten til å utvikle ferdigheter som er viktig for arbeidslivet generelt.

Les mer om eksempler på bedrifter som tidligere studenter har vært med på å starte.

Publisert 28. sep. 2012 10:08 - Sist endret 16. sep. 2019 15:52