Beskjeder

Publisert 8. juni 2022 12:05

Fra 20. juni kl. 09 må du bruke tofaktorautentisering (sikker pålogging) for Microsoft 365 (Word, OneDrive, Teams, mm) og Feide (Canvas, Mine Studier, mm) på UiO. Du må fra da av bekrefte påloggingen din med mobiltelefon.

Du bør allerede nå gjøre klar for tofaktorautentisering, men du vil ikke bli avkrevd tofaktorautentisering før første innlogging etter 20. juni kl. 09.00.

Les mer om tofaktorautentisering ved UiO på https://uio.no/tofaktor, og se flere veiledninger på samme sted. Det kan komme tofaktorautentisering på flere tjenester senere.

 

For MS365-programmer får du et pushvarsel på mo...

Publisert 21. apr. 2022 14:08

Gjennom universitetsalliansen Circle U. som UiO er med i tilbys det gratis sommerskoler i Paris, Oslo og Berlin innen global helse, demokrati og klima. Søknadsfristen er 29. april 2022 for alle de fem sommerskolene.

Rethinking Global Health

Hvor: Université Paris Cité
Når: 4.–8. juli
Hvem: Ph.d.-studenter og unge forskere.
Kostnad: Gratis
Søknadsfrist: 29. april

...

Publisert 28. mars 2022 16:26

Hvordan få trening i teamarbeid og bygge CV-en samtidig?

Meld deg på case-konkurranser i Aarhus og ved HF denne våren:

 

Universitetet i Aarhus 26. – 27. april:

https://www.hf.uio.no/studier/karriere/underveis/case-konkurranse/au-april-2022.html

 

HF 7. - 9. juni:

 

https://www.hf.uio.no/studier/karriere/underveis/case-konkurranse/index.html

Publisert 21. mars 2022 13:54

Demokratidagene: HF og Deichman inviterer et dypdykk i demokratiets røtter, mangfold og utfordringer. Relevant for enhver HF-student!

Se hele det mangfoldige programmet

Fra 21. mars - 2. april på et bibliotek nær deg. Alle arrangementene er gratis og åpne for alle, og de vil strømmes

Publisert 5. okt. 2021 13:44

Samhold og felleskap er viktig for studenter og ansatte på UiO. I anledning Verdensdagen for psykisk helse 10.oktober vil UiO markere dagen med en hel uke! Tema 2021: Livet under og etter pandemien: Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp.

Fra 11. til 15. oktober blir det gratis foredrag som er åpne for alle, "stands" forskjellige steder på campus og lokale aktiviteter. HF arrangerer panelsamtale med blant andre lege Kaveh Rashidi torsdag 14.10. https://www.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/verdensdagen-for-psykisk-helse/arrangementer-2021/panlesamtale-om-psykisk-helse-og-studier.html

 

Les mer om Verdensuken for psykisk helse på UiO: https://www.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/verdensdagen-f...

Publisert 5. juli 2021 09:57

Informasjonsmøte for nye masterstudenter i historie finner sted fredag 20.august kl 10:15-13:00 i Sophus Bugges hus, auditorium 1. Velkommen! 

Publisert 17. feb. 2021 15:37

For English, see below

Studenter får tilgang til universitetets bygninger fra torsdag 18. februar med kort og kode.

Lesesalsplasser skal bookes på forhånd, og reservasjonssystemet åpner slik at lesesalsplasser kan reserveres fra onsdag 17. februar.

For mulig adgang til lesesalsplasser for masterstudenter på HF må du kontakte ditt institutt.

https://www.uio.no/om/hms/korona/aktuelt/lesesaler-bibliotek-og-bygninger-apner-for-student.html

Students will have access to the university buildings from Thursday 18 February with a student card and code.

Seats in reading rooms must be booked in advance. Students can make reservations at "Mine studier" from Wednesday 17 February.

For possible access to the reading rooms for Master's students at HF, contact your Department.

...

Publisert 22. mai 2020 11:53

Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) satser på undervisning. I 2019 fikk vi midler fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (DIKU) til UTFOR-prosjektet, og var i finalen til Senter for fremragende utdanning (SFU) med prosjektet OAS-HIS. IAKH har fått midler fra UiO til å gjennomføre noen av aktivitetene i OAS-HIS-prosjektet. UTFOR-prosjektet retter seg inn mot førsteårsemnene på historie og skal øke studentenes motivasjon, læring og trivsel, mens målet med OAS-HIS er å koble utdanningen i historie tettere til arbeidslivet. En ressursgruppe på instituttet vil ha ansvar for å følge opp eksisterende og planlagte undervisningsprosjekter. I denne forbindelse søker vi etter en studentkoordinator, som skal inngå i dette teamet.

Se stillingsutlysning for mer informasjon.

Publisert 15. mai 2020 11:11

IAKH lyser ut 15 stillinger som læringsassistent på førsteårsemnene i historie. Forlenget søknadsfrist: 11. juni 2020

Å være læringsassistent er ikke en tradisjonell undervisingsstilling, men forutsetter at du har nok innsikt i faget til at å kunne forstå utfordringene som førestårsstudentene på historie står overfor. Vi oppfordrer alle som kan tenke seg å jobbe med oppfølging av førsteårsstudenterr å søke. Vi søker deg som er/blir masterstudent høsten 2020 og har minimum ett år igjen av masterstudiene. Lektorstudenter som avslutter sitt 6. semester våren 2020 oppfordres også til å søke.

Dette er en strålende sjanse til å få en deltidsjobb som i tillegg til lønn,  vil gi deg verdifull og relevant arbeidserfaring, gi deg kompetanse innen gruppeprosess og gruppedynamikk og mulighetene til å samarbeide og bli bedre kjent med fagmiljøet på instituttet.

Du finner mer informasjon om stillingene...

Publisert 21. jan. 2020 09:44

Utlysning: Praktikant-ordning ved Sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet

 

Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner (FD II) har ansvaret for håndteringen av sikkerhetspolitiske spørsmål samt for departementets internasjonale virksomhet og relasjoner på det sikkerhetspolitiske området. Dette innebærer blant annet ansvar for å utvikle nasjonale sikkerhetskonsepter, analysere sikkerhetspolitiske trender og risikobildet, utvikle og koordinere FDs politikk vedrørende bilaterale, regionale og internasjonale sikkerhetspolitiske spørsmål, utarbeide samarbeidsavtaler samt å ivareta og koordinere Norges relasjon til NATO, EU og FN innenfor ansvarsområdet. Avdelingen forbereder, iverksetter og følger opp regjeringsbeslutninger om nasjonale og internasjonale operasjoner og ivaretar rammene for den strategiske styringen av forsvars- og beredskapsplaner, øvingsaktivitet og Etterretningstjenesten. Avdelingen har også ansvar for utvi...

Publisert 11. nov. 2019 12:46

[For English, please see below.]

Til studenter ved HF,

Valg av representanter for deres valgkrets til fakultetsstyret 2020 er nå åpnet, valget gjennomføres i eValg. Valget er åpent fram til fredag 15. november kl. 12.00.

For mer informasjon om kandidatene og valget, se https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/fakultetsstyrevalg/index.html

Ved eventuelle spørsmål kontakt valgstyret på valgstyre@hf.uio.no .

Godt valg!

Vennlig hilsen

Inger-Johanne Ullern

Valgsekretariatet HF

-------------------

To the students at HF,

The election to the Faculty Board for representatives for your constituency for 2020 is now open, please log in and vote at "eValg". The election will close on Friday 15 November at 12.00.

...
Publisert 5. nov. 2019 11:21

(English version below)

Til studentene ved HF,

Valg til fakultetsstyret holdes mandag 11. november kl. 08.00 – fredag 15. november kl. 12.00.

Det skal velges tre representanter og tre vararepresentanter for studentene til fakultetsstyret 2020.

Etter nominasjonsrunden stiller til sammen 6 kandidater til valg. Finn din kandidat og les mer om valget her: https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/fakultetsstyrevalg/

Logg inn i valgportalen for å stemme.

 

-------

To students at HF,

The Faculty Board elections are held between Monday November 11th at 08:00 and Friday November 15th at 12:00 (noon).

Three student representatives and three substitutes to the Faculty Board in 2020 must be elected, from a pool of 6 candidates. Find your candidate and read more about the Faculty Bo...

Publisert 7. okt. 2019 14:14

Kjære studenter og midlertidig ansatte ved HF!

I høst er det valg til fakultetsstyret for deres valgkretser (https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/fakultetsstyrevalg/ ).

Dere vil få rikelig med informasjon om valgene når det nærmer seg, men i første omgang om nominasjonsfristen 21. oktober: Har du noen gode forslag til kandidater som kan være med og styre HF-skuta det neste året? Er du selv et styrerepresentant-emne? Ta gjerne kontakt med en representant i valgstyret for en uforpliktende prat om ideene dine, eller dersom du ønsker mer informasjon.

Kontaktinformasjon til valgstyret finner du her: https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/valgstyre.html

Har du et forslag klart? Forslag til kandidater sendes va...

Publisert 4. feb. 2019 13:00

Som et ledd i arbeidet fram mot en ny strategi for Universitetet i Oslo arrangeres det en rekke åpne møter der viktige strategiske temaer belyses på ulike måter.

Mandag 11. februar arrangeres det første av disse møtene med temaet «Kobling av forskning og utdanning».

Tid: 08:15-10.00 (servering fra 08:00)

Sted: Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes hus

 

Alle ansatte og studenter ønskes velkomne til å bli med å belyse sammenhenger mellom forskning og utdanning:

- Hvordan settes forskning og utdanning i sammenheng innenfor dagens utdanninger?

- Hva er utfordringene, hva er gevinstene?

- Hvor viktig er koblingen for UiO i årene som kommer?

Møt opp og vær med å stake ut kursen for UiO framover!

For detaljert program, se https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/strategi/strategi2030/tankesmier/koble-forskning-utdanning/arrangementer/apent-mote.html

Publisert 20. jan. 2017 14:45

Har du planer om å utveksle til høsten?

Eller ønsker du bare å orientere deg om mulighetene?

Velkommen til informasjonsmøte

Tirsdag 31. januar 2017

Klokken 12:15 - ca 13:30 i

Blindernveien 11, seminarrom 2

Publisert 16. des. 2015 19:17

7. januar kl. 09.15-11.00

Informasjonsmøte for nye masterstudenter i historie. Arne Næss’ auditorium, Georg Morgenstiernes hus. Etter møtet er det enkel servering, og det vil bli anledning til å møte vitenskapelig ansatte, administrasjon og nye medstudenter.

 

7. januar kl. 13.15-15.00     

Presentasjon av sentrale arkiv og bibliotek, Arne Næss’ auditorium, Georg Morgenstiernes hus. De sentrale arkivene og bibliotekene i Oslo kommer for å presentere seg og informere om bruk av arkiver i forbindelse med skriving av masteroppgave. Det er satt av god til spørsmål.

Publisert 29. okt. 2015 12:10

Antikkprogrammet på Institutt for klassiske språk har opprettett et nytt emne  om antikkens litteratur i oversettelse. Emnet er tilgjengelig på bachelor- og masternivå. Emnet inngår ikke som en del av den faglige fordypningen i historie. Henvendelser om dette må evt. rettes til programkonsulenten for historie.

 

Følg lenkene for mer informasjon:

ANT2700

http://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/ANT2700/

ANT4700

http://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/ANT4700/index-eng.html

Publisert 6. feb. 2015 14:45

Kunsthøgskolen i Oslo arrangerer seminar om Folkets Hus i Lillestrøm onsdag 11. februar. Dere finner mer informasjon ved å følge lenken.

Arrangementet er gratis.

 

 

Publisert 2. feb. 2015 09:12

Institutt for arkeologi, konservering og historie lyser ut midler til faglig-sosiale og faglige tiltak for bachelor, årsenhet- og masterstudenter våren 2015. Søknadsfrist 15. februar.

Les mer om hvordan søke og hva vi gir støtte til.

Publisert 16. jan. 2015 12:32

Kjære studenter - både dere som bare lurer på dette med utveksling, og dere som har bestemt dere for å dra ut i høst.

 

Vårens informasjonsmøte holdes tirsdag 27. januar klokken 12:15 i PAM seminarrom 14.

Her møter dere undertegnede, programkonsulent Ragnar, samt en student som nylig har vært på utveksling.

 

Det er selvsagt uforpliktende å delta på dette møtet og helt valgfritt om dere bare vil ta til dere informasjon, eller om dere vil stille mange små og store spørsmål.

 

SøknadsWeb åpnet i dag og frist for å søke utveksling er 15. februar.

 

Velkommen!

Helena