Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet i historie består av 120 studiepoeng. Du kan velge mellom to løp: ett med 30 studiepoengs masteroppgave eller ett med 60 studiepoengs masteroppgave. 

 

For studenter med opptak på programmet før høsten 2019, se oppbygning og gjennomføring før høst 2019

 

Masterprogrammet historie med 30 studiepoengs masteroppgave

Programmet består av en kursdel på 90 studiepoeng og en masteroppgave på 30 studiepoeng. Du vil få relevant breddekompetanse, men også et dypdykk i et selvvalgt tema. Ved å velge dette løpet får du mulighet til å skreddersy utdanningen din ved å velge emner som er særlig relevante for masteroppgaven og for videre karriere eller reise på utveksling. 

4. semester HIS4095 - Masteroppgave i historie
3. semester
Utveksling/Språk/Statistikk/Annet
2. semester HIS4035 – Prosjektutvikling og arbeidsmetodikk i historiefaget Dybdeemne i historie
1. semester

 

Dybdeemne i historie
Dybdeemne i historie
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* Emnesider publiseres senere.

Teori og historiografi, 10 studiepoeng (obligatorisk)

Historieformidling, 10 studiepoeng (obligatorisk)

Prosjektuvikling og arbeidsmetodikk, 10 studiepoeng (obligatorisk)

 • HIS4035 - Prosjektutvikling og arbeidsmetodikk i historiefaget

Dybdeemner, 30 studiepoeng:

 • Dybdeemnene gir deg innsikt i og erfaring med sentrale fagdebatter på mer avgrensede historiefaglige tema og områder gjennom studentaktiv undervisning.
 • Dybdeemnene gir også akademiske og mer generelle ferdigheter til nytte i et framtidig arbeidsliv.
 • Du skal velge 3 historiefaglige dybdeemner.
 • Dybdeemnene velges ut ifra emnetilbudet på det aktuelle tidspunktet, det tilbys ulike emner vår og høst.
 • Du kan kombinere dybdeemner etter egne interesser og ønsker.

Liste over dybdeemner:

Valgfrie emner, 30 studiepoeng

 • I tredje semester velger du masteremner tilsvarende 30 studiepoeng.
 • Emnene skal gi deg økt kompetanse som er relevant for masteroppgaven og for videre karriere. 
 • Du kan ta emner fra andre fagområder og emner med praksiskomponent, også på utveksling.
 • Frie emner som ikke er forhåndsgodkjent, må godkjennes av instituttet. Også de som er forhåndsgodkjente må legges til manuelt. Ta kontakt med studiekonsulenten.
 • HIS4400 – Arbeidspraksis for historiestudenter

Emnene GRE4001 – Innføring i gresk I for masterstudenter og LAT4001 – Innføring i latin I for masterstudenter er forhåndsgodkjente.

Masteroppgaven i historie, 30 studiepoeng

 •  HIS4095 - Masteroppgave i historie
 • Du velger tema og veileder for masteroppgaven i andre semester. I masterkatalogen finner du oversikt over veiledningstilbudet ved IAKH.
 • Du kan også besøke vitenskapsbutikken og se deres prosjektkatalog: Vitenskapsbutikken

Masterprogrammet historie med 60 studiepoengs masteroppgave

Programmet består av en kursdel og en oppgavedel, begge på 60 studiepoeng hver. Kursdelen tas i masterstudiets første år, og består av seks emner á 10 studiepoeng. Studiets andre år omfatter skriving av et selvstendig forskningsarbeid under veiledning av faglærer. 

 

Studieløp

4. semester HIS4090 – Masteroppgave i historie
3. semester

Utenlandsopphold i kombinasjon med oppgaveskriving

2. semester HIS4035 – Prosjektutvikling og arbeidsmetodikk i historiefaget Dybdeemne i historie
1. semester

 

Dybdeemne i historie
Dybdeemne i historie
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* Emnesider publiseres senere.

Teori og historiografi, 10 studiepoeng (obligatorisk)

Historieformidling, 10 studiepoeng (obligatorisk)

Prosjektuvikling og arbeidsmetodikk, 10 studiepoeng (obligatorisk)

 • HIS4035 - Prosjektutvikling og arbeidsmetodikk i historiefaget

Dybdeemner, 30 studiepoeng 

 • Dybdeemnene gir deg innsikt i og erfaring med sentrale fagdebatter på mer avgrensede historiefaglige tema og områder gjennom studentaktiv undervisning.
 • Dybdeemnene gir også akademiske og mer generelle ferdigheter til nytte i et framtidig arbeidsliv.
 • Du skal velge 3 historiefaglige dybdeemner
 • Dybdeemnene velges ut ifra emnetilbudet på det aktuelle tidspunktet, det tilbys ulike emner vår og høst.
 • Du kan kombinere dybdeemner etter egne interesser og ønsker

Liste over dybdeemner:

Masteroppgaven i historie, 60 studiepoeng

3. og 4. semester: HIS4090 – Masteroppgave i historie

Du velger tema og veileder for masteroppgaven i andre semesterI masterkatalogen finner du oversikt over veiledningstilbudet ved IAKH.

Du kan også besøke vitenskapsbutikken og se deres prosjektkatalog: Vitenskapsbutikken

 

Forhåndsgodkjente emneerstatninger

Forsinkelse i studiet

Som masterstudent har du i utgangspunktet en studierett som varer i 2 år. Blir du ikke ferdig til normert tid må du søke om å få utvidet studieretten din (unntak for studenter som begynte før 2010).

Mer informasjon om deltidsstudier, permisjon og forsinkelse finner du på Det humanistiske fakultets informasjonsside.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i historie

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 7. des. 2018 15:12 - Sist endret 20. mai 2022 14:09