Søknadsfrist og opptak

Det er opptak to ganger i året.

 • 15. oktober: søknadsfrist til vårsemesteret.
 • 15. april: søknadsfrist til høstsemesteret.

Noen søkere kan få tidlig svar på søknaden til høstsemesteret. Fristen for å søke om dette er 1. mars.

Gå til Søknadsweb

Søknadsprosess og frister

Studieplasser

95 (65 høst, 30 vår)

Opptakskrav

Opptak til masterstudier krever følgende:

 • generell studiekompetanse
 • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
 • en faglig fordypning fastsatt av programmet
 • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer

Krav til faglig fordypning

1. Du må innen det semesteret du søker, ha fullført en bachelorgrad, cand.mag.-grad eller tilsvarende.

2. Det generelle faglige minstekravet for å kunne søke om opptak til masterstudier i historie er ett av følgende:

 • Emnegruppe på minst 80 studiepoeng i historie. Følgende 80-grupper fra Universitetet i Oslo kvalifiserer for å søke om opptak til historie: 80 gruppe - Historie (80HIS1), 80 gruppe - Historie for bachelorstudenter på TKS-programmet (80HIS), 80 gruppe - LAP Historie (USM5-LAP80-HIS) og 80-gruppe - Historie med vekt på antikken (80HIS5)
 • Mellomfagseksamen i historie fra norsk universitet eller høgskole
 • Bachelor i Internasjonale studier eller Europastudier (EU) ved Universitetet i Oslo som inneholder INTER1000 og INTER3090 eller EURO1000 og EURO3090, pluss til sammen minst 60 studiepoeng historie, sammensatt på følgende måte: 20/30 studiepoeng på 1000-nivå, 40/30 studiepoeng på 2000-nivå.
  Annen utdanning som er godkjent som likeverdig med 80-gruppe fordypning i historie kan også danne grunnlag for opptak.

3. Det kreves minst 20 studiepoeng i både eldre og nyere historie. Hvis du har 80 studiepoeng historie (60 sp for INTER- og EURO-studenter), men bare 10 sp eldre eller nyere historie, kan du likevel søke opptak til masterstudiet. Da må du avlegge 10 sp eldre/nyere som realhistorisk emne i mastergraden.

4. Søkere som har en bachelorgrad i samtidshistorie og som ikke har hatt muligheten til å ta emner i eldre historie i graden, kan få tilbud om plass på masterprogrammet i historie betinget at de tar 10 studiepoeng i eldre historie som realhistorisk leseemne i mastergraden.

Karakterkrav
For studenter med bokstavkarakterer er det faglige minstekravet C, og med tallkarakterer er det gjennomsnittlige minstekravet 2,7. Kravene til karaktersnitt kan være strengere, avhengig av søkermengden i det aktuelle semesteret. Ved rangering av søkere beregnes gjennomsnittet av karakterene i fordypningsgruppen.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Rangering av søkere

Søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen.

Hvis du allerede har oppnådd graden master ved UiO vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram eller studieretning innen det samme fagområdet på nytt.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.