Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

  • din søknadsfrist
  • se opptakskravene
  • vite hvilke dokumenter du må sende inn
  • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Utvalgte programkrav (bare synlig for UiO-tilsatte)

Studieplasser

90 (65 høst og 25 vår)

Krav til faglig fordypning

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Krav til faglig fordypning:

  • Emnegruppe på minst 80 studiepoeng i historie. Følgende 80-grupper fra Universitetet i Oslo kvalifiserer for å søke om opptak til historie: 80 gruppe - Historie (80HIS1), 80 gruppe - Historie for bachelorstudenter på TKS-programmet (80HIS), 80 gruppe - LAP Historie (USM5-LAP80-HIS) og 80-gruppe - Historie med vekt på antikken (80HIS5)
  • Mellomfagseksamen i historie fra norsk universitet eller høgskole
  • Bachelor i Internasjonale studier eller Europastudier (EU) ved Universitetet i Oslo som inneholder INTER1000 og INTER3090 eller EURO1000 og EURO3090, pluss til sammen minst 60 studiepoeng historie, sammensatt på følgende måte: 20/30 studiepoeng på 1000-nivå, 40/30 studiepoeng på 2000-nivå.

Annen utdanning som er godkjent som likeverdig med 80-gruppe fordypning i historie kan også danne grunnlag for opptak.

Det kreves minst 20 studiepoeng i både eldre og nyere historie. Hvis du har 80 studiepoeng historie (60 sp for INTER- og EURO-studenter), men bare 10 sp eldre eller nyere historie, kan du likevel søke opptak til masterstudiet. Da må du avlegge 10 sp eldre/nyere som realhistorisk emne i mastergraden.

Søkere som har en bachelorgrad i samtidshistorie og som ikke har hatt muligheten til å ta emner i eldre historie i graden, kan få tilbud om plass på masterprogrammet i historie betinget at de tar 10 studiepoeng i eldre historie som realhistorisk leseemne i mastergraden.

For studenter med bachelor i samtidshistorie som får opptak fra og med våren 2022: 

Søkere som har en bachelorgrad i samtidshistorie og som ikke har hatt muligheten til å ta emner i eldre historie i graden, kan få tilbud om plass på masterprogrammet i historie betinget at de tar et 10 studiepoengs dybdeemne i eldre historie i mastergraden. 

Rangering av søkere

Ved konkurranse om plassene rangeres søkerne etter karakterene i den faglige fordypningen som kreves av dette programmet.

Hvis du har utdanning fra et annet land enn Norge rangeres du på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering av karakterene i emnene som dekker kravet til faglig fordypning.