Jobb og videre studier

Honours-programmet gir deg en solid faglig plattform innenfor din valgte studieretning. Ved hjelp av faglig veiledning fra mentor kan du skreddersy din egen kompetanse gjennom et tilrettelagt studieløp basert på dine interesser og faglige motivasjon. 

Dine jobbmuligheter vil variere ut fra den studieretningen du velger:

Etter fullført grad kan du søke deg videre til en mastergrad i faget du har valgt som fordypning. 


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 12. sep. 2018 08:31 - Sist endret 7. feb. 2020 16:28