Honours-programmet (bachelor)

Er du faglig ambisiøs og liker å se en sak fra flere sider? På honours-programmet får du kombinert faglig dybde med tverrfaglig kompetanse sammen med fremragende forskere, undervisere og andre studenter. Tverrfaglighet er viktig for å løse samfunnsutfordringene vi står overfor.

Fakta om programmet
Studiepoeng:210
Studiet varer:3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?