Oppbygging og gjennomføring

Honours-programmet består av en bachelorgrad på 180 studiepoeng og et honours-tillegg på 30 studiepoeng. Du velger studieretning innen humaniora eller realfag, og deretter faget du ønsker å spesialisere deg i. Faget du velger, avgjør hvilket masterprogram du kvalifiserer til når du har fullført bachelorgraden. 

Du kan velge mellom følgende studieretninger:

Honours-tillegget tar du sammen med de andre studentene på honours-programmet, uavhengig av hvilken studieretning du har valgt.

Publisert 12. sep. 2018 08:31 - Sist endret 14. feb. 2020 12:23