Realfag (studieretning)

Er du opptatt av fornybar energi, medisinsk teknologi, kunstig intelligens, databeregninger eller romforskning? Som honours-student på studieretningen i realfag kan du finne fremtidens løsninger gjennom  fordypning i fysikk og astronomi eller matematikk med informatikk.

Studieretningen hører til programmet

Honours-programmet (bachelor)