Siste beskjeder

Publisert 2. juli 2021 17:40

Vi har i samarbeid med HF:studio fått laget promoteringsvideoer for høstens emner. Håper dere vil ta en titt!

 

IDE2020 – Norsk idéhistorie

IDE2022 – Alle tiders Augustin

IDE2051 – Ondskapens idéhistorie    

IDE2091 – Fordypning i vår tids idéhistorie

IDE3950 – Humanistisk formidling - idéhistorie

 

Dere søker om plass på emnene i Studentweb på vanlig måte, med unntak av IDE3950 s...

Publisert 1. juni 2021 17:26

På utkikk etter faglig relevant arbeid? Det er nå ledige stillinger som læringsassistent på idéhistorie høstsemesteret 2021.

Utlysning finner du her.

Publisert 10. feb. 2021 14:39

Det norske institutt i Roma (DNIR) skal drive forskning, undervisning og formidling innen Italias og middelhavsområdenes arkeologi, kunst og kulturtradisjon, særlig den antikke og den europeiske som er grunnlagt på denne, samt språk, kultur og samfunnsforhold fram til i dag» (fra Instituttets formålsparagraf).

Målgrupper og krav til søkere

Stipendordningen gjelder for:

 Yngre forskere uten fast ansettelse

 Mastergradstudenter

Søkere må legge frem en kort prosjektbeskrivelse (1 side) som dokumenterer nytten av et opphold i Roma, samt en spesifisering av hvilken periode søknaden gjelder (dato for opphold i Roma), og hvor mye midler det søkes om (budsjett). Prosjektet må faglig ligge innenfor DNIRs formålsparagraf (se ov...

Publisert 9. feb. 2021 13:05

Utveksling høsten 2021 planlegges som vanlig, og frist for å søke er 15. februar i Søknadsweb. Infomøte for programstudenter ved IFIKK holdes digitalt onsdag 10. og torsdag 11., klokka 14.15-15.00. Lenke til det digitale møtet sendes i studentepost. Velkommen!.