Studieopphold i utlandet

Idéhistorie er et internasjonalt fag – selv om ikke alle land bruker akkurat betegnelsen idéhistorie.

Et utenlandsopphold i løpet av studiene vil gi deg nye perspektiver på faget, styrke den tverrfaglige kompetansen og gi deg verdifulle språkkunnskaper. Ikke minst utvider et utenlandsopphold din faglige horisont og ruster deg for å skrive BA-oppgave!

Når kan du dra?

Vi anbefaler at du gjennomfører utenlandsoppholdet i løpet av studieløpets fjerde eller femte semester. Du kan ta emner innenfor i fordypningsgruppen, støttegruppen og de frie emnene som utvekslingsstudent. Vi anbefaler at du tar de obligatoriske emnene ved UiO. Er du usikker på når og hvor du skal reise, snakk med studiekonsulenten på idéhistorie.

Hvor kan du reise?

Mulighetene er mange, men disse stedene har miljøer for idéhistorie:

Se alle instituttets avtaler her. I tillegg til våre avtaler har både HF og UiO avtaler som kan være interessante for deg, og disse finner du på de sentrale sidene for utveksling. 

Stipendordninger

I tillegg til stipendordningen som Lånekassen har, finnes det flere ekstra stipender. Reiser du på en Erasmus-avtale eller Nordplus-avtale vil du motta et ekstra stipend i måneden. Om en utvekslingsavtale er Erasmus + eller Nordplus er oppgitt på nettsiden for utvekslingsavtalen.

Lånekassen har også et eget språkstipend om du ønsker å ta språkkurs i forkant av studiet.

Internasjonal praksis


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

 

Publisert 15. mai 2018 10:05 - Sist endret 16. jan. 2020 13:36