Oppbygging og gjennomføring

Studiet går over tre år og består av til sammen 180 studiepoeng:

  • fordypning i idéhistorie, minst 80 studiepoeng (80-gruppe)
  • støttefag, minst 40 studiepoeng (40-gruppe)
  • frie emner, inntil 40 studiepoeng
  • ex.phil. og ex.fac., 20 studiepoeng

Anbefalt studieløp fra og med høsten 2019

6. semester IDE3090 – Bacheloroppgave i idéhistorie Fritt valgt emne
5. semester Utenlandsopphold
4. semester Idéhistorieemne på 2000-nivå Emne fra valgt støttefag Emne fra valgt støttefag
3. semester IDE2001 – Hva er idéhistorisk teori og metode? Emne fra valgt støttefag Emne fra valgt støttefag
2. semester IDE1105 – Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid EXFAC03-HUM – Examen facultatum - Humanistiske grunnlagsproblemer
1. semester IDE1104 – Vestens idéer fra antikken til 1600 EXPHIL03 – Examen philosophicum
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Vi anbefaler at du tar femte semester i utlandet.  Hva du vil ta i utlandet er opptil dine faglige interesser, men vi anbefaler generelt å ta et emne med idéhistorisk profil, noe som passer med støttefaget ditt, noe du ikke kan få tatt ved UiO.

Fordypningsfaget (80-gruppe)

Fagfordypningen din bygger du opp med emner i idéhistorie. Vi anbefaler sterkt at du tar IDE1104 – Vestens idéer fra antikken til 1600 og IDE1105 – Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid før du begynner med idéhistorieemner på videregående nivå (2000-nivå, dvs. emner med emnekode IDE2XXX). Les mer om fordypningsfaget (80-gruppen, 80IDEHIST2). 

Støttefag (40-gruppe)

Støttefaget må være et annet fag enn idéhistorie. Europeiske språk er gode støttefag til idéhistorie. Velger du et europeisk språk som støttefag, vil du kunne lese tekstene på originalspråket, i tillegg til at du får fordypning i en språkkultur. En rekke andre humanistiske fag og samfunnsfag vil på sin side kunne utdype det du lærer på idéhistorie.

Frie emner

Du kan velge inntil 40 studiepoeng blant alle bacheloremner ved UiO, merk at noen emner har forkunnskapskrav. Se råd om hvordan du bruker frie emner.

Ex.phil. og ex.fac.

Ex.phil. og ex.fac. er obligatoriske emner i graden. Ex.phil. tilbys både på norsk og engelsk. Den norske varianten EXPHIL03 - Examen philosophicum kan erstattes av den engelske varianten, EXPHIL03E, for de som ønsker øvelse i å studere og skrive på engelsk eller som ikke er fortrolige med å skrive norsk.  Vi anbefaler ex.fac.-varianten EXFAC03-HUM – Examen facultatum - Humanistiske grunnlagsproblemer, men andre ex.fac.-varianter kan erstatte denne. Du kan bare ha én ex.fac.-variant i bachelorgraden, så dersom du har ex.fac. fra før, kan du søke om å få den innpasset i graden.

Studert tidligere?

Du kan søke fakultetet om å få passet inn utdanning fra andre studiesteder dersom du har studert tidligere og ønsker å bruke tidligere studier som del av bachelorgraden i idehistorie. Hvis du lurer på hvilke konsekvenser innpasning av tidligere studier har for studieløpet ditt, ta kontakt med studie- og programkonsulenten.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i idéhistorie.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 12. okt. 2018 15:20 - Sist endret 7. feb. 2020 16:28