Jobb og videre studier

Informasjonsarkitekt, interaksjonsdesigner, IT-konsulent, programmerer, ph.d.-student eller forsker? Masterprogrammet innen Informatikk: design, bruk, interaksjon gir deg kunnskap om IT og samspillet mellom menneske og maskiner. Det åpner for mange muligheter i arbeidsmarkedet.

Masterprogrammet gir grunnlag for selvstendig yrkesutøvelse i sammenhenger der en avansert innsikt i faget er nødvendig. Informasjonssektoren har behov for solid IT-kompetanse innenfor alle områder. Dette er noen eksempler på stillinger våre kandidater trer inn i etter endt masterprogram:

 • utvikling av IT-løsninger der brukernes behov og krav er viktigst
 • å gjøre teknologi funksjonell og brukervennlig
 • jobbe i prosjektgrupper
 • mobilhelseprosjekter og bidra til bedre mor- og-barn helse i utviklingsland
 • risikostyring
 • lede IT-prosjekter, og gjerne også ha ansvar for kontakt med kunder
 • å finne opp nye løsninger eller jobbe på et mer detaljert nivå med noe som allerede eksisterer, men krever forbedringer 
 • struktur og modellering av alle typer informasjonssystemer
 • utvikling av websider, apper eller ulike typer informasjonstjenester
 • å starte egen IT-bedrift

Ved å skrive en masteroppgave i informatikk lærer du å jobbe selvstendig og å organisere og planlegge ditt eget arbeid innenfor bestemte tidsfrister. Du lærer å anvende teoretisk og praktisk kunnskap du har tilegnet deg gjennom studieløpet ditt i et eget originalt arbeid, en masteroppgave.

I løpet av masterstudiene vil du også lære å skrive og arbeide med vitenskapelig materiale - du å lærer å samarbeide med andre om forskningsspørsmål og kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor informatikkfaget. Du vil kunne formidle eget arbeid og å kunne tilegne deg og forholde deg til de tilbakemeldingene du får.

Les mer om hvilken kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse du tar med deg inn i arbeidslivet fra dette studieprogrammet

Mastergraden i Informatikk: design, bruk, interaksjon gir også grunnlag videre for forskerutdanningen innenfor informatikk.  


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

 • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
 • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 22. des. 2016 12:39 - Sist endret 7. feb. 2020 16:28