Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

  • din søknadsfrist
  • se opptakskravene
  • vite hvilke dokumenter du må sende inn
  • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Krav til faglig fordypning (bare synlig for UiO-tilsatte)

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Den faglige fordypningen utgjør til sammen minst 80 studiepoeng informatikk inkludert 30 studiepoeng på laveste nivå (1000-emner) og 20 studiepoeng på avansert nivå (2000- og 3000-emner), hvorav:

  • minst 20 studiepoeng programmering
  • en spesialisering på minst 30 studiepoeng innenfor ett av feltene menneske-maskin interaksjon (HCI), informasjonssystemer eller programvareutvikling (software engineering)

Søkere som oppfylte opptakskravene til masterprogrammet Informatikk: design, bruk, interaksjon, slik de var beskrevet høsten 2017, kvalifiserer for opptak til denne studieretningen til og med 2021.