Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet Informatikk: design, bruk, interaksjon er et fulltidsstudium over to år som gir 120 studiepoeng.

Programmet har følgende oppbygging:

  • Emner, 60 eller 90 studiepoeng
  • Masteroppgave, 60 eller 30 studiepoeng

Programmet har tre spesialiseringer:

  • Helseinformasjonssystemer i utviklingsland
  • Store og komplekse informasjonssystemer
  • Interaksjonsdesign

Oppbygning og gjennomføring for deg som begynte på studiet høsten 2017 eller tidligere.

Studieløp

Lang masteroppgave på 60 studiepoeng:

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteremne Masteroppgave Masteroppgave
2. semester IN5000 – Qualitative Research Methods Masteremne Masteroppgave
1. semester Masteremne Masteremne Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

eller

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
2. semester IN5000 – Qualitative Research Methods Masteremne Masteremne
1. semester Masteremne Masteremne Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Kort masteroppgave på 30 studiepoeng:

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteremne Masteremne Masteremne
2. semester IN5000 – Qualitative Research Methods Masteremne Masteremne
1. semester Masteremne Masteremne Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Emner og masteroppgave

Valg av emner og tema for masteroppgaven gjøres i samarbeid med veilederen din det første semesteret. Dette valget bestemmer også hvilken spesialisering du følger.

Masterprogrammet er tilknyttet fire av Institutt for informatikks forskningsgrupper:

 

Hvor mange masteremner du skal ta, avhenger av omfanget på oppgaven. En lang masteroppgave utgjør 60 studiepoeng, og du tar i tillegg 60 studiepoeng med emner. En kort oppgave utgjør 30 studiepoeng og du tar i tillegg 90 studiepoeng med emner. Minst 30 studiepoeng må være fra oppbygging og gjennomføring.

Masteroppgaven er et selvstendig forskningsarbeid som skal utføres under veiledning og gir deg mulighet til å fordype deg i et tema du er spesielt interessert i. Du kan skrive masteroppgave innenfor de ulike spesialiseringene. Masteroppgaven leveres i fjerde semester og skal presenteres offentlig. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon med sensorene og veileder om oppgaven.

Felles obligatorisk emne

I andre semester tar alle studentene et felles obligatorisk emne:

Emner avhengig av spesialisering

I tillegg til det felles obligatoriske emnet, har de ulike spesialiseringene anbefalte emner som kan være relevant for masteroppgaven.

Merk at noen emner i spesialiseringene kan ha bestemte emner på bachelornivå som forkunnskapskrav.

Progresjonskrav

Normert studietid for gjennomføring av masterprogrammet er to år, eller fire år dersom du søker om deltidsstudier. Bruker du lengre tid enn normert, er det viktig at du setter deg inn i retningslinjene for studierett. Studieretten din kan inndras hvis du ikke registrerer deg første semester i studieprogrammet og du har fravær uten gyldig grunn i mer enn ett semester.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested,  kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Institutt for informatikk for mer informasjon.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i Informatikk: design, bruk, interaksjon

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 22. des. 2016 12:39 - Sist endret 11. nov. 2021 10:53