Hvorfor ta en master i informatikk?

Lurer du på om du skal ta en mastergrad? Magnus Li er en av veilederne du møter på institutt for informatikk. Han svarer på hvorfor han anbefaler deg å gå videre til en mastergrad etter bachelor.

Portrettbilde av Magnus Li

Stipendiat Magnus Li.

– Ved å ta en master i informatikk får du mulighet til å fordype deg ordentlig i et tema og et problem du er interessert i. Du får være med på å utvikle ny kunnskap gjennom forskning som kan ha en positiv påvirkning i samfunnet, sier Magnus Li.

Han jobber med helseinformasjonssystemer for HISP som er et globalt aksjonsforskningsprosjekt. HISP utvikler programvaren DHIS2 som er et IT-system for å samle inn, validere, analysere og presentere helsedata. Systemet har revolusjonert innsamling og bruk av helsedata i det globale sør.

– Det som er unikt i forskningsmiljøet vårt, er muligheten til å samarbeide med organisasjoner i land over hele verden om å utforske og løse problemer relevant for forskning og praksis, understreker han.

Masterstudentene får også verdifull erfaring med å planlegge og gjennomføre et større selvstendig prosjekt. En mastergrad åpner for muligheten til å ta en doktorgrad senere.

Magnus er prosjektleder for DHIS2 Design Lab. I prosjektet samarbeider forskere og masterstudenter med designere, utviklere og brukere av IT systemer i flere land for å studere hvordan design og innovasjon foregår og kan styrkes i store programvareprosjekter og organisasjoner. 

Generelt er det gøy å samarbeide med engasjerte masterstudenter om å forstå og adressere komplekse, sosiotekniske problemer som har en betydning for hvordan vi driver med design, innovasjon, og utvikling av IT-systemer i organisasjoner, sier Magnus om veilederrollen.

Om Magnus Li

  • Stipendiat i forskningsgruppen for informasjonssystemer og Helseinformasjonssystemprogrammet HISP (Universitetet i Oslo)
  • Underviser i master og bacheloremner om programvareplattformer, kvalitativ forskningsmetode, og informasjonssystemer
  • Leder for DHIS2 Design Lab
  • Mastergrad og bachelorgrad i informatikk fra UiO
  • Forskningsinteresser: forholdet mellom IT og organisasjoner, med særlig fokus på design og innovasjon i store programvareprosjekter og organisasjoner
Publisert 9. apr. 2021 11:56 - Sist endret 17. mars 2022 14:11