Hva lærer du?

I dette programmet vil du lære om oppbygning, utvikling og bruk av data-systemer. Du vil lære både om maskinvare og om programvare. Når du er ferdig med studiet vil du ha kompetanse som gjør deg i stand til å være med å utvikle store og komplekse datasystemer.

Etter at du har fullført bachelor i Informatikk: programmering og systemarkitektur, har du oppnådd:

Kunnskaper

Du har kunnskaper om programvares, datamaskiners og datanetts oppbygging, virkemåte og sikkerhet, og hvordan slike systemer utvikles:

 • Du har noe dybdekunnskaper i hvordan store datasystemer modelleres, programmeres, valideres og vedlikeholdes.
 • Du har dybdekunnskaper innen enten programmering, operativsystemer/datakommunikasjon eller det teoretiske grunnlaget for programmering.
 • Du kjenner datateknologiens muligheter og begrensninger.
 • Du forstår datasystemers rolle i bedrifter og samfunn.
 • Du forstår grunnleggende prinsipper innen informatikk generelt og programvareutvikling spesielt, og kan bruke dette som basis for tilegnelse av kunnskap om nye teknologier og verktøy.
 • Du kjenner til teori om gruppe- og prosjektarbeid i forbindelse med utvikling av datasystemer.

Ferdigheter

Du kan utvikle og programmere middels store datasystemer og følge med på fagets utvikling:

 • Du kan lage effektive og sikre programmer og programmer av god kvalitet.
 • Du kan bruke aktuell programvare som verktøy, og lett lære deg å bruke nye verktøy.
 • Du behersker å sette deg inn i en problemstilling innen et anvendelsesområde, og du kan rådgi systemeiere om hva og hvordan oppgaver bør løses i et datasystem.
 • Du kan arbeide med systemutvikling både selvstendig og i grupper og du kan, etter noe videre utdanning og/eller praksis, lede slike grupper.
 • Du behersker å lese, forstå og kommunisere relevant fagstoff og sette deg inn i nye aspekter av faget.

Generell kompetanse

Du kan reflektere over sentrale etiske, samfunnsmessige og faglige problemstillinger i forhold til eget og andres arbeid.

Publisert 22. feb. 2016 13:49 - Sist endret 14. juli 2021 14:33