Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet Informatikk: programmering og systemarkitektur er et fulltidsstudium over tre år som gir 180 studiepoeng. Programmet har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske fellesemner, 120 studiepoeng
  • Obligatorisk fordypningsemne, 10 studiepoeng
  • Utviklingssemester/frie emner, 50 studiepoeng

Studieløp

6. semester

Fritt emne

Fritt emne Fordypningsemne
5. semester

Utviklingssemester/frie emner

4. semester IN2000 – Software Engineering med prosjektarbeid

IN2140 – Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon /IN2080 – Beregninger og kompleksitet/IN2100 – Logikk for systemanalyse

3. semester
 
IN2120 – Informasjonssikkerhet - IN2090 – Databaser og datamodellering
2. semester

 IN1010 – Objektorientert programmering 

IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser IN1150 – Logiske metoder
1. semester

IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering og HMS-emner

IN1020 – Introduksjon til datateknologi EXPHIL03 – Examen philosophicum
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske fellesemner

HMS-emner skal tas i begynnelsen av 1.semester, og gir ingen studiepoeng

I fjerde semester skal du velge mellom emnene:

Obligatorisk fordypningsemne

Det er obligatorisk å ta ett fordypningsemne som velges blant disse emnene:

Utviklingssemester/frie emner

Utviklingssemester er et semester du kan bygge opp selv. Du kan velge å ta frie emner, eller reise på utveksling til utlandet. 5. semester er spesielt tilrettelagt som utviklingssemester, men frie emner kan du også ta i 6. semester.

Frie emner kan velges blant alle bacheloremnene som tilbys ved Universitetet i Oslo, så lenge emnet har ledig kapasitet og du oppfyller forkunnskaps- og opptakskrav som oppgitt på emnesiden. Du kan også få innpasset bacheloremner fra andre læresteder. Det anbefales at du velger emner som kompletterer informatikkemner du har tatt tidligere. Du kan gjerne velge flere fordypningsemner som frie emner. Dersom du ikke får meldt deg til et emne du ønsker å ha som fritt i din utdanningsplan, kontakt studieadministrasjonen ved institutt for informatikk.

Overgangsordninger: IN-/INF-emner

Overgangsordninger: IN-/INF-emner.

Godkjenning av emner fra andre læresteder

Dersom du har utdanning fra andre læresteder kan du søke om å få emnene innpasset.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i Informatikk: programmering og systemarkitektur

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 22. feb. 2016 13:49 - Sist endret 4. nov. 2021 10:12