Jobb og videre studier

Kunnskapsingeniør, systemutvikler, systemansvarlig, programmerer, IT-konsulent, doktorgradsstudent eller forsker?

Dette er bare noen få eksempler på hva noen av våre tidligere studenter jobber med i dag. Informasjonssamfunnet har behov for solid IT-kompetanse innenfor alle sektorer. Som informatiker kan du blant annet arbeide med tilpasning av store datasystemer til kundenes behov, utvikling av nye web-tjenester, lage programmer som selges eller som inngår i produkter for mobilkommunikasjon, konsulentvirksomhet i privat næringsliv, offentlig forvaltning, ledelse av IT-prosjekter, starte eget IT-firma eller du kan drive forskning.

I tillegg til faglig kompetanse, lærer du gjennom studiet også mye annet som det er nødvendig at du behersker i arbeidslivet. Du lærer å arbeide selvstendig og i prosjekter i samarbeid med andre, du lærer å skrive og å arbeide med vitenskapelig materiale, både på norsk og engelsk.

For videre studier er det naturlig å fortsette i masterprogrammet Informatikk: programmering og systemarkitektur. Avhengig av hvilke frie emner du velger kan du også kvalifisere for andre masterprogrammer ved MN-fakultetet.

Ønsker du å fortsette din karriere ved universitetet, kan du starte på ph.d.-programmet.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 3. mai 2016 15:31 - Sist endret 18. des. 2017 14:55