Hvorfor velge dette programmet?

Lær om robotikksystemer og innebygde systemer, og spesielt hvordan du kan gjøre slike systemer mer intelligente og tilpasningsdyktige ved hjelp av programmering, maskinlæring og andre informatikkbaserte metoder. Studiet dekker et kompetansebehov i dagens industri.

Det e stor etterspørsel etter kandidater med bakgrunn innen kombinasjonen programmering, maskinvaredesign og innebygde systemer, samtidig som vi ser nye arbeidsplasser og innovasjon innen robotikk, autonome og intelligente systemer. Studiet utdanner teknologer som behersker praktisk implementering, men som samtidig er sterke på teori.

Masterprogrammet har en tverrfaglig karakter og bygger på elementer fra informatikk, elektronikk, matematikk og fysikk. Studiet har to studieretninger og gir muligheter for fordyping innenfor utvalgte temaer innenfor kunstig intelligens, digitale og innebygde systemer, robotikk, kybernetikk og autonome systemer. Les mer om studieretningene:

Studiemiljø

Før undervisningen starter i august ønskes du velkommen til tre dagers med obligatorisk undervisning og ulike sosiale arrangementer. Benytt anledningen til å bli bedre kjent med medstudenter faglig og sosialt, få mer informasjon om studieprogrammet ditt, emner, forskning og hvordan du velger masteroppgave. Masterstudentene har mulighet til å sitte i samme etasje som veileder og fagmiljøet har sine kontorer.

Studentforeningen Mikro har arrangementer som er rettet mot studentene som går på Informatikk: robotikk og intelligente systemer.

Publisert 22. des. 2016 12:42 - Sist endret 1. mars 2022 15:33