Internasjonale studier (bachelor)

Lurer du på hvorfor det er vanskelig å få til internasjonalt samarbeid eller hvordan uenighet kan utvikle seg til voldelige konflikt innad i land og mellom dem? Vil du vite mer om hva som er nytt med dagens globalisering og hva som er gammelt – og hvordan framvoksende økonomier som Kina og India setter stadig tydeligere preg på internasjonal politikk og folkerettslig utvikling? I så fall kan Internasjonale studier være noe for deg.

Hva kan du jobbe med?

Fakta om programmet
Studiepoeng: 180
Studiet varer: 3 år

Dette studieprogrammet er særlig relevant for følgende av FNs bærekraftmål: