Internasjonale studier (bachelor)

Lurer du på hvorfor det er utfordrende å få til internasjonalt samarbeid, eller hvorfor det oppstår konflikt i verden? Studieprogrammet lærer deg om internasjonale forhold, og hvordan internasjonal politikk og global økonomi påvirker ulike samfunnsforhold i en globalisert verden. Den historiske kunnskap gir innsikt i bakgrunnen for det som skjer

Hva kan du jobbe med?

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år