Prosjektkoordinator

Christoffer jobber hos Gambit Hill & Knowlton.

Foto: Privat.

 

Hvordan fikk du din nåværende jobb?
Jeg har en venninne som jobbet hos Gambit Hill & Knowlton. Hun tipset sin sjef om at jeg passet godt inn i bedriften. Etter to intervjuer over Skype hadde jeg jobb.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?
Jeg er prosjektkoordinator for alle arrangementer vi har som omhandler amerikansk politikk. I tillegg jobber jeg for samfunnsavdelingen, som tar for seg alt fra offentlige instanser og energi, til utdanning og forsvars- og sikkerhetssektoren.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at du fikk jobben?
Tre erfaringer var avgjørende:

  • Jeg var på utveksling ved American University i Washington, D.C., hvor jeg hadde et internship hos en tenketank som heter Hudson Institute.
  • Skriveerfaring fra Universitas, hvor jeg var journalist og reportasjeredaktør.
  • Praktikantopphold ved ambassaden i Washington - det var der jeg kom i kontakt med Gambit.

Hva jobber du med akkurat nå?
For øyeblikket planlegger jeg et retorikkseminar om «maktens språk» i juni. Da kommer Barack Obamas tidligere taleskriver, Jon Favreau, til Oslo. Favreau skrev blant annet Obamas nobeltale. I tillegg kommer skaperen av Borgen, Adam Price. Da må alt fra hotell, konferansefasiliteter og samarbeidspartnere skaffes, i tillegg til at det gode budskap må spres.

Ellers gjør jeg analysearbeid, der jeg ser på hva som rører seg på ulike politiske felt i Norge. Hva diskuteres på Stortinget, og hva prioriterer media å vise frem? Å skrive rapporter for mine overordnede er noe jeg gjør nesten daglig.

Hvordan bruker du utdanningen din i jobben?
Det samfunnsvitenskapelig fakultet og Internasjonale studier har gitt meg grunnlaget jeg trenger for å sette meg raskt inn i komplekse saker, se det store bildet og analysere hvordan utviklingen kommer til å bli.

Var bachelorgraden i internasjonale studier relevant for jobben?
Jeg ville ikke hatt den samme innsikten og den samme evnen til å se en situasjon fra flere perspektiver, uten bachelorgraden i Internasjonale studier. Jeg bruker både det teoretiske grunnlaget og arbeidsverktøyene jeg fikk ut av bacheloren hver dag på jobb.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive for arbeidsmarkedet?
Pek ut et fagfelt du er særlig engasjert i og let etter en erfaring som gir deg muligheten til å utforske feltet nærmere. Sørg for å ha «vanlige» jobber på CV-en, for eksempel om sommeren, slik at en arbeidsgiver ikke tror du skyr rutinearbeid.

Ta kontakt med steder du vil jobbe, selv om de ikke søker folk.

 

Publisert 18. des. 2018 12:46 - Sist endret 18. des. 2018 13:41