Kommunikasjonsansvarlig

Hilde jobber i Fellesrådet for Afrika.

Foto: Privat

Hva går jobben din ut på?

Jeg er ansatt som kommunikasjons- og medlemskonsulent i Fellesrådet. Jeg har ansvar for Fellesrådets profil på sosiale medier, og jeg følger opp våre medlemmer.

Jeg jobber også med vår månedlige seminarrekke, Afrika Nå, der vi setter fokus på ulike temaer. Ofte får vi gjester, og da har jeg ansvar for å følge disse opp, og dette er virkelig en spennende del av jobben.

Nå holder vi på å utforme vår politiske kampanje for høsten 2019, og i år skal den handle om migrasjon på og fra det afrikanske kontinentet. Jeg samarbeider også med redaksjonen for afrika.no for å finne frem til kule journalister og skribenter i ulike afrikanske land. 

Hva er det mest spennende med jobben din?

Da jeg jobber i en liten organisasjon er strukturene fleksible, og jeg opplever at det oppmuntres til og er lett å ta egne initiativer og få til ting.

Siden vi har mange frivillige i våre utvalg får jeg også muligheten til å bli kjent med og å lære fra mange forskjellige mennesker med ulike bakgrunner, i tillegg til at jeg får henge med mange kule gjester. For litt siden hadde vi bl.a. besøk av en tidligere kvinneminister i Puntland og i sommer hadde vi besøk av kunstner og aktivist Keith King.

Jeg får også daglig lære om ulike forhold på det afrikanske kontinentet, være seg politiske prosesser, utvikling, ulikhet osv., noe jeg har vært interessert i gjennom hele studieløpet. Jeg får også lære om ting som jeg ikke kjente noe særlig til før jeg begynte i Fellesrådet, som for eksempel identitetsspørsmål og kapitalflukt, noe som er utfordrende og givende. 

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben? 

Fellesrådet jobber med tematikker knyttet til de fagfeltene jeg fikk grundig innføring i på Internasjonale studier.

Den tverrfaglige tilnærmingen til studieprogrammet er også gull når man arbeider for en organisasjon som jobber med mange ulike temaer hvor det er viktig å se det større og nyanserte bildet. 

Hvordan er en typisk dag på jobben? 

Stort sett jobber jeg fra kontoret vårt i Menneskerettighetshuset, hvor jeg holder på med ulike oppgaver.

Er vi inne i en kampanjeperiode går mye tid med til å dra rundt på ulike arrangementer og møter, og litt det samme når vi har gjester på besøk.

På ettermiddagstid er jeg ofte med på utvalgsmøter. 

Hvordan fikk du jobben?

Jeg tror jeg fikk jobben fordi jeg hadde den rette kombinasjonen av faglig interesse og erfaring som frivillig fra andre organisasjoner.

For å jobbe i Fellesrådet må du være interessert i det afrikanske kontinentet.Jeg har hatt en interesse for blant annet Kina i Afrika og afrikansk sikkerhetspolitikk gjennom studiene. Jeg har jobbet og vært studentpraktikant på ambassaden i Kampala, samt vært idrettsfredskorpser i Zambia, og jeg dro på utveksling til Uganda og India.

Som frivillig i Røde Kors i mange år hadde jeg også noen tanker om oppfølging og rekruttering av frivillige.

Hva er ditt beste tips til andre studenter som ønsker din type jobb?

Studer og engasjer deg i det du interesserer deg for.

For meg var Afrika det mest spennende kontinentet, og jeg skrev bachelor om Kina i Afrika og master om Boko Haram i Nigeria - i tillegg tok jeg relevante fag på masteren. Jeg tenkte nok et par ganger at interessene mine kanskje var litt smale, men fant jo likevel en jobb som passet meg som hånd i hanske.

Det å tørre og satse på sin egen interesse, det tror jeg er viktig.

Og så ønsker de fleste arbeidsgivere at man har engasjert seg utenfor studiene, så dersom en har mulighet til å dra på utveksling, være praktikant eller frivillig i en organisasjon på eller utenfor Blindern - gjør det! Dette gir viktige erfaringer som er veldig fine å ha med seg inn i arbeidslivet, i tillegg til at en lærer seg å samarbeide med mange mennesker som kan være veldig like - eller ulike - seg selv. 

Publisert 17. jan. 2019 14:13 - Sist endret 26. feb. 2019 15:41