Ambassadesekretær

Nicolai Prytz jobber for Den norske ambassaden i Mexico.

Foto: Privat.

Nicolai Prytz jobber med politiske forhold i Mexico.

Hva jobber du med?

Jeg jobber med å bistå den norske forhandlingsdelegasjonen, og har måttet sette meg grundig inn i klima- og miljøpolitiske spørsmål. Jeg rapporterer jevnlig hjem til Utenriks- og Miljøverndepartementet om politiske forhold i Mexico.

Jeg arbeider også med den daglige oppfølgingen av det norsk-meksikanske bistandssamarbeidet om skog, og er kontaktpunkt for både norske og meksikanske klimaaktører.

Hvordan fikk du jobben?

Jeg fikk en praktikantplass ved ambassaden rett etter at jeg var ferdig med bachelorgraden. Så ble stillingen jeg sitter i nå lyst ut internt. Jeg var altså «på rett sted til rett tid».

En god og gjennomarbeidet skriftlig søknad var utslagsgivende for at jeg fikk jobben, og det telte også positivt at jeg hadde vært på utveksling ved Berkeley. I tillegg var det en stor fordel at jeg snakker flytende spansk, og dessuten har lært meg portugisisk ved siden av.

Hvordan bruker du utdanningen din?

Den tverrfaglige tilnærmingen har jeg stor bruk for i jobben min. Skal du forstå drivkreftene i internasjonale klimaforhandlinger kommer du ikke så langt hvis du for eksempel anlegger et ensidig historisk perspektiv.

Du må også forstå det dagsaktuelle politiske bildet, hvordan økonomiske incentiver spiller inn og forstå internasjonale konfliktmønstre.

Jeg kan også nevne at jeg skrev bacheloroppgave om hvordan narkotikaindustrien i Colombia svekker statlig suverenitet. Mange av problemstillingene jeg arbeidet med i oppgaven når det gjelder Colombia er relevante også for Mexico, hvor jeg nå bor.

Har du noen råd til studenter som skal ta steget ut i arbeidslivet?

Grip mulighetene som byr seg - ikke vær redd for å stikke hodet frem!

Det er ellers smart å samle mest mulig forskjellige erfaringer i løpet av studietiden. Er det noe jeg angrer på fra studiedagene er det at jeg ikke engasjerte meg i en studentforening eller fikk et studentpolitisk verv. Både fordi det er sunt å ta en pause fra pensum i blant, og fordi det ville gitt relevant kompetanse i jobbsammenheng.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 18. des. 2018 13:36