Political Affairs Officer

Stina Reksten jobber for FN in Guinea-Bissau.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg deltok i et opptak for FN som het the National Competitive Exam. Det heter nå Young Professionals Program. Det fungerer slik at når ditt land (i mitt tilfelle Norge) er underrepresentert i en yrkesgruppe i FN, kan man søke på å delta i opptaket/eksamenen det året. I 2007, da jeg var i ferd med å avslutte min mastergrad på Columbia University, School of International and Public Affairs, var Norge underrepresentert i kategorien Political Affairs. Jeg søkte om opptak og tok eksamenen i februar 2008. Eksamenen avholdes over hele verden, og man konkurrerer med kandidater fra alle underrepresenterte land. Da jeg tok eksamenen var det flere tusen søkere og det tok over et år å rette eksamensleveransene. Kun 32 søkere gikk videre til intervjuet, i mitt tilfelle ble jeg flydd til Geneve for intervju våren 2009. Jeg ble tatt opp på såkalt "roster" sommeren 2009. Når man er kommet på roster, blir man kontaktet med tilbud om å søke på spesifikke jobber. Et ganske kronglete system med andre ord. Innen prosessen var avsluttet hadde jeg begynt å jobbe i landanalyse i Statoil. Jeg utsatte derfor min inntreden i FN. I 2011 aksepterte jeg et tilbud om jobb som Political Affairs Officer i Afghanistan. Det ble min første FN jobb. Siden har jeg jobbet ved hovedkvarteret i New York, og nå i Guinea-Bissau.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at du fikk jobben?

Etter bachelor i internasjonale studier fra Blindern, Master i International Relations fra LSE og Master in International Affairs fra Columbia var jeg godt forberedt til opptaket.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Som Political Affairs Officer i FN, jobber man med konfliktforebyggende arbeide. Hva man gjør kommer an på hvor man er. I hovedkvarteret blir det mye taleskriving og politisk analyse. I felt jobber man tettere mot lokale aktører med informasjonsinnhenting, men også her er det en del analyse.

Hva jobber du med akkurat nå

Jeg er ansvarlig for FNs støtte til den nasjonale dialog- og forsoningsprosessen i Guinea-Bissau.

Hvordan bruker du utdanningen fra SV-fakultet i jobben din?

Internasjonale studier var en god allmenn utdannelse som ga godt grunnlag for videre spesialisering på masternivå. Teorien, særlig innen internasjonal politikk (realisme, konstruktivisme, liberalisme osv.) er teoretiske verktøy som er med meg hele tiden - og debatten tar aldri slutt.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive for arbeidsmarkedet?

Skaff deg relevant erfaring og lær språk. I mitt tilfelle fikk jeg relevant erfaring i Forsvaret, der jeg jobbet i konfliktsoner på Balkan, og under studiene på Blindern var jeg et halvt år i Teheran som praktikant ved Norges ambassade der. Ikke vær for konservativ, og velg ut fra interesse. Stol på deg selv og ikke hør for mye på de etablerte innen ditt felt. Din oppgave er innovasjon! Diplomatiet er for konservativt; tenk nytt.

Publisert 4. apr. 2016 13:01 - Sist endret 14. nov. 2016 14:39