Rådgiver

Mari jobber hos International Law and Policy Institute.

Foto: Privat.

 

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Da jeg tok master, jobbet jeg deltid som konsulent for Utenriksdepartementet. De ringte meg senere og tilbød meg å komme tilbake fordi de hadde et prosjekt til meg. Det var altså tidligere arbeidserfaring, og det at jeg var på rett sted til rett tid, som ble utslagsgivende.

Som nyutdannet kan det være vanskelig å nå fram i konkurransen om utlyste stillinger, så det er lurt å tipse tidligere arbeidsgivere om at man leter etter jobb. Ikke minst må man passe på at de har kontaktinformasjonen din!

Hva tror du var de viktigste faktorene til at du fikk jobben?

Erfaring fra utenrikstjenesten og fra FN-systemet var viktig. Da jeg i sin tid fikk praktikantstillingen på FN-delegasjonen i Genève, tror jeg det var avgjørende at jeg hadde litt internasjonal erfaring og at jeg snakket flere språk.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

ILPI er et institutt som driver med forskning og konsulenttjenester innenfor fred og konflikt, folkerett, menneskerettigheter og godt styresett. Arbeidsoppgavene for en ILPI-ansatt er derfor veldig forskjellige ettersom hva man driver med.

Arbeidsoppgaver kan være alt fra å levere taler eller bakgrunnsmateriale til politisk ledelse, arbeid med å følge opp Norges internasjonale forpliktelser, oppfølging av resolusjonsforhandlinger i FN og strategisk arbeid med partnere som mottar norske bistandsmidler.

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå jobber jeg mest med å følge opp regjeringens stortingsmelding om menneskerettigheter i utenriks- og utviklingspolitikken. Det skal gjøres på mange nivåer, både gjennom Norges engasjement i internasjonale organer som FN, OSSE og Europarådet, gjennom hva politikerne tar opp i bilaterale møter med politisk ledelse i andre land, og gjennom tiltak som vi støtter med bistandsmidler.

En vanlig arbeidsdag innebærer mye selvstendig arbeid og kan være preget av kortsiktige leveranser innenfor de satsningsområdene jeg er tilknyttet.

Hvordan bruker du utdanningen fra SV-fakultet i jobben din?

De teoretiske og analytiske evnene jeg tilegnet meg på SV, legger jeg daglig til grunn i jobben min. Både selvstendig arbeidsmetode, evne til kritisk refleksjon, og skriftlig formuleringsevne. Det å ha god oversikt over politiske prosesser nasjonalt og internasjonalt, utenrikspolitisk teori og organisasjonsteori, er også veldig nyttig når man jobber med internasjonale spørsmål.

Var bachelorgraden i internasjonale studier relevant for jobben?

Mange på ILPI har bakgrunn fra Internasjonale studier så det vil jeg si at den er!

Menneskerettigheter, som er mitt fagområde, er både et juridisk og et politisk konsept. Det er viktig å ha god oversikt over det folkerettslige aspektet og den politiske konteksten for å forstå hvordan de menneskerettslige normene utvikles i internasjonale fora. I tillegg er det viktig å kjenne til det historiske bakteppet og de økonomiske incentivene som driver statene og former deres politikk.

Endelig har jeg fått utrolig god bruk for det nettverket jeg fikk av å studere internasjonale studier. Mine studievenner fra internasjonale studier ender opp i mange ulike yrker og fagområder, så det er god hjelp å få hvis man møter en utfordring i arbeidslivet.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive for arbeidsmarkedet?

Med en tverrfaglig utdanning innen samfunnsvitenskap må man være forberedt på at det kan ta litt tid å komme i relevant jobb. Det viktig å skaffe seg erfaring ved siden av studiene, men man trenger ikke jobbe seg i hjel heller, og ingen rekker alt!

Trikset er å drive med noe som man synes er gøy ved siden av.

Har man friluftsliv som hobby kan man for eksempel være med på mye spennende i Røde Kors’ Hjelpekorps, så kombinerer man fritid og CV-bygging. Praktikantstilling på en norsk utenriksstasjon kan også varmt anbefales. Det kan være greit å bruke litt tid mellom bachelor og master på å skaffe seg relevant erfaring.

Å jobbe med internasjonale spørsmål krever internasjonal erfaring. Da er det viktig å lære seg språk. Dra på utveksling og få stipend til språkkurs av lånekassen! Utveksling gir dessuten viktig tverrkulturell kompetanse.

Til sist vil jeg anbefale studenter å bruke karrieresenteret flittig. Ta jobbsøkerkurs, øv på jobbintervjuet og få noen til å lese gjennom søknadene dine. Det er ikke alle arbeidsgivere som vet hva internasjonale studier er, man må lære å ”selge inn” kompetansen sin.

 

Publisert 4. feb. 2015 10:12 - Sist endret 16. jan. 2019 15:02