Hvorfor velge dette programmet?

Liker du å forstå hvordan verden rundt oss er konstruert ned til de minste bestanddeler? Dette studiet gir deg mulighet til å fordype deg i et vidt spekter av problemstillinger. Du kan velge alt fra å lage nye stoffer og materialer, gjennomføre prøver, undersøkelser og analyser til å modellere og simulere kjemiske prosesser og reaksjoner. Du kan jobbe eksperimentelt, numerisk eller med teoretiske problemer.

Kort om studieprogrammet

Ved UiO tilbyr vi hele bredden av kjemifaget, fra syntetisk kjemi til beregningsbasert kjemi. Her får du mulighet til å fordype deg i ett av kjemiens spesialområder.

Som masterstudent ved Kjemisk institutt kommer du rett inn i Norges ledende forskningsmiljø innen kjemi. Vi er bl.a. vertskap for Hylleraas-senteret, et senter for fremragende forskning innen beregningskjemi.

Arbeidet med masteroppgaven utføres i et av våre forskningsmiljøer under veiledning av erfarne forskere. Forskningsprosjektet i oppgaven gir deg trening i kritisk vurdering av forskningslitteratur, analyse av data, ofte i forbindelse med laboratoriearbeid. Du får trening i rapportskriving, muntlig presentasjon, planlegging og utførelse av selvstendig arbeid. Du vil også ha mulighet for å gjøre masteroppgaven ved et av de mange forskningsinstituttene i Oslo-regionen, samt ved bedrifter godkjent av Kjemisk institutt.

Programmet har sju studieretninger. Studieretningene har ulike forkunnskapskrav:

  • Analytisk kjemi
  • Biomolekyler og biomaterialer
  • Kjemididaktikk og formidling
  • Miljøkjemi og kjernekjemi
  • Organisk kjemi
  • Teoretisk og fysikalsk kjemi
  • Uorganisk kjemi og materialkjemi

Kjemi er vitenskapen om stoffers egenskaper, sammensetning og reaksjoner. Våre forskere innen analytisk kjemi utvikler nye teknologier og metoder for å måle stoffer, mens våre organiske kjemikere studerer hvordan små organiske molekyler kan fremstilles. Noen ønsker å forstå hvordan miljøet fungerer, og hvordan man skal håndtere våre miljøutfordringer, andre studerer biomolekyler og deres struktur og funksjon ved hjelp av moderne utstyr og avanserte teknikker. Vi forsker også innen feltet uorganisk kjemi og materialkjemi, som er et bredt felt som inkluderer syntese, karakterisering og teoretisk forståelse av faste forbindelser. Grunnleggende for forskningen er å forstå hvordan materien oppfører seg på atom- og molekylnivå, hvordan denne oppførselen bestemmer materiens mikroskopiske og makroskopiske egenskaper, og hvordan kjemiske reaksjoner foregår. I tillegg er vi opptatt av kjemididaktikk som handler blant annet om hva slags undervisning som fremmer motivasjon og læring i kjemi.

Studiemiljø

Vi vil at du skal trives som student hos oss. både faglig og sosialt. Når du kommer til oss har vi velkomstdager med foredrag og presentasjon av mulige masteroppgaver. Du vil også få praktisk informasjon om studiene og du vil hilse på de ansvarlige for programmet. Det er obligatorisk å møte på disse dagene. I starten av studiet får du også anledning til å bli kjent med både gamle og nye studenter, og ansatte.

Dersom du lurer du på noe praktisk rundt studiet ditt, eller trenger veiledning, kan du kontakte oss.

Vi oppfordrer alle studentene våre til å engasjere seg sosialt. Som student har du tilgang til trivelige studentarealer, både for studier og sosiale aktiviteter, i nær tilknytning til forskningsmiljøene. Les mer om studiemiljøet ved kjemisk institutt. Ellers kan du velge blant over 200 studentforeninger ved Universitetet i Oslo.

Studier i utlandet

Som student ved Universitetet i Oslo har du mange muligheter til å ta deler av studiene ved et utenlandsk universitet. Les mer om utvekslingsmuligheter.

I tillegg vil utveksling i noen tilfeller være mulig ved individuelle avtaler mellom student, veileder og forskere ved utenlandske institusjoner. Dette betyr at det er stor grad av fleksibilitet når det gjelder tidspunkt i studiet og varighet av et utenlandsopphold.

Videre studier og jobb

Med en mastergrad i kjemi er det gode arbeidsmuligheter innenfor både næringsliv, forskningsinstitutter, farmasøytisk og annen industri. Mange kjemikere jobber også i offentlig forvaltning eller med undervisning. Våre kandidater er ettertraktet på arbeidsmarkedet på grunn av sine solide teoretiske og praktiske kunnskaper som setter dem i stand til å løse nye problemstillinger.

Flere tidligere studenter har blitt gründere og starter egne fagrelevante bedrifter. Mulighetene er mange med en tverrfaglig bakgrunn, se for eksempel Gründerskolen ved Senter for entreprenørskap.

Hvis du tar en ettårig praktisk-pedagogisk tilleggsutdannelse, blir du også kvalifisert til å undervise som lærer eller lektor i skolen eller i høgskolesektoren.

Masterstudiet, spesielt med en 60 studiepoeng masteroppgave, kvalifiserer til videre ph.d.-studier innen kjemi, og avhengig av spesialisering, også innen tilgrensende områder som biovitenskap og materialvitenskap.

Publisert 22. des. 2016 12:49 - Sist endret 7. feb. 2020 16:29