Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet Kjemi er et fulltidsstudium over to år som gir 120 studiepoeng.

Programmet har følgende oppbygging:

  • Teoretisk pensum, 60 eller 90  studiepoeng
  • Masteroppgave, 60 eller 30 studiepoeng

Programmet har 7 studieretninger:

Oppbygning og gjennomføring for deg som startet høsten 2017 eller tidligere.

Studieløp

Eksempel med masteroppgave på 60 studiepoeng

4. semester Masteroppgave
3. semester Masteremne Masteroppgave
2. semester Masteremne Masteremne Masteroppgave
1. semester Masteremne + HMS - moduler Masteremne Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Eksempel med masteroppgave på 30 studiepoeng

4. semester Masteroppgave
3. semester Masteremne Masteremne Masteremne
2. semester Masteremne Masteremne Masteremne
1. semester Masteremne + HMS-emner Masteremne Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Teoretisk pensum

Følgende retningslinjer gjelder for sammensetning av teoretisk pensum på til sammen 60 eller 90 studiepoeng:

  • minst 40 studiepoeng masteremner på 4000-/5000-nivå. Av disse må minst 30 studiepoeng være innen kjemiske emner.
  • inntil 20 studiepoeng avanserte bachelor-emner på 3000-nivå i kjemi eller andre fagfelt kan inngå.
  • inntil 15 studiepoeng spesialpensum, eller annen faglig opplæring etter godkjenning fra programrådet kan inngå.

Spesialpensum er forelesningsserier, bøker, oversiktsartikler o.l. som har en naturlig tilknytning til masteroppgaven. Dette skal ikke inneholde litteratur som du likevel skulle ha lest for å sette deg inn i forskningsoppgavens spesielle problemstillinger.

Du får hjelp til å velge emner i løpet av semesterstartsuken. Se den enkelte studieretning for relevante emner.

Det er obligatoriske kurs i HMS-helse, miljø og sikkerhet i begynnelsen av første semester:

HMS-kurs gir ingen studiepoeng. Dersom du tidligere har bestått tilsvarende kurs ved Universitetet i Oslo, trenger du ikke å gjennomføre disse på nytt.

Masteroppgave

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig forskningsprosjekt gjort i tilknytning til forskning ved Kjemisk institutt. Oppgaven utføres under veiledning av en vitenskapelig ansatt ved instituttet. Man finner normalt tema for masteroppgave og veileder i løpet av første semester. Man kan velge et eksternt forskningsprosjekt, men da med hovedveileder ved Kjemisk institutt.

Masteroppgaven kan være på enten 60 eller 30 studiepoeng. Alle veiledere ved Kjemisk institutt tilbyr masteroppgaver på 60 studiepoeng, men innen de mest eksperimentelle studieretningene (bl.a. organisk kjemi, analytisk kjemi og uorganisk kjemi og materialkjemi) vil det være få muligheter hvis du ønsker deg en 30 studiepoengs oppgave.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested,  kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Kjemisk institutt får mer informasjon.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i kjemi

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 22. des. 2016 12:49 - Sist endret 8. feb. 2018 16:02