Jobb og videre studier

Utdanner du deg i kjemi, er det gode arbeidsmuligheter innenfor både næringsliv, forskningsinstitutter, farmasøytisk og annen industri. Mange kjemikere jobber også i offentlig forvaltning eller med undervisning. Faget kjemi grenser mot biovitenskap, fysikk og medisin, og kjemikere er derfor sentrale medarbeidere også i tverrvitenskapelige prosjekter, for eksempel innen miljø- og klimaforskning, materialforskning og bioteknologi.

Jobbmuligheter

Med en mastergrad er du kvalifisert for en mer selvstendig stilling sammenliknet med en bachelor. Dette gjør deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Mange arbeidsoppgaver og karriereveier vil være åpne.

Forskning og utviklingsarbeid innen privat- og offentlig sektor, forvaltning og forskningsadministrasjon, samt undervisning og annet formidlingsarbeid er noen eksempler. I tillegg til kjemikunnskaper gir studiet deg en betydelig ikke-faglig kompetanse. Det å kunne arbeide både selvstendig og i team samt å jobbe med vitenskapelig materiale både på norsk og engelsk er høyt verdsatt i arbeidslivet.

Les karriereintervjuer med tidligere studenter her.

Noen aktuelle arbeidsplasser:

 • Norsk Institutt for Luftforskning (NILU)
 • Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
 • Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
 • Rikshospitalet og andre sykehus
 • Statoil
 • Borregaard
 • Hydro
 • Yara
 • Elkem
 • Statens Strålevern
 • SINTEF
 • Institutt for energiteknikk (IFE)
 • Jotun
 • GE Healthcare
 • Veritas

Forskerutdanning

Mastergraden kan åpne veien til en forskerkarriere gjennom ph.d.-studiet i realfag ved Universitetet i Oslo eller et annet norsk eller utenlandsk universitet. Med en ph.d.-grad har du et bredt grunnlag for arbeid innen forskning i private bedrifter, ved forskningsinstitutter og ved universiteter.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

 • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
 • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 22. des. 2016 12:49 - Sist endret 9. mars 2020 14:34