English version of this page

Analytisk kjemi (studieretning)

Vil du bli kjemiens detektiv? Har du lyst til å være med å lage nye analysemetoder som brukes i miljøetterforskning, mordsaker, dopinganalyse eller diagnostikk?

Studieretningen hører til programmet

Kjemi (master - to år)