Oppbygging og gjennomføring

Teoretisk pensum

Det teoretiske pensumet utgjør enten 60 eller 90 studiepoeng, avhengig av omfanget på masteroppgaven. Pensumet settes sammen med veileder og må inneholde minst 30 studiepoeng kjemiemner på 4000/5000-nivå.

Relevante emner:

Hvis du ikke tidligere har tatt KJM3400 - Analytisk kjemi II, eller tilsvarende, må KJM4400 – Analytisk kjemi II inngå i teoretisk pensum til mastergraden.

De resterende emnene kan velges blant emner ved Kjemisk institutt

Inntil 15 studiepoeng spesialpensum kan inngå. Spesialpensum legges opp av veileder. Spesialpensum er forelesningsserier, bøker, oversiktsartikler o.l. som har en naturlig tilknytning til masteroppgaven. Dette skal ikke inneholde litteratur som du likevel skulle ha lest for å sette deg inn i masteroppgavens spesielle problemstillinger.

Masteroppgave

Det er mulig å velge enten en kort masteroppgave på 30 studiepoeng, eller en lang masteroppgave på 60 studiepoeng. For denne studieretningen er det naturlig å velge veileder og masteroppgave fra forskningsgruppen for Bioanalytisk kjemi

Publisert 22. des. 2016 12:56 - Sist endret 29. sep. 2020 09:39