Hvorfor velge denne retningen?

Vil du bli kjemiens detektiv? Har du lyst til å være med å lage nye analysemetoder som brukes i miljøetterforskning, mordsaker, dopinganalyse eller diagnostikk?

I analytisk kjemi utvikler vi nye teknologier og metoder for å måle kjemikalier. Stadig dukker nye dopingmidler, miljøgifter, narkotika og medisiner opp. Disse må vi kunne spore eller måle. I tillegg må stoffer som kroppen produserer også måles, da noen stoffer kan si om vi er i ferd med å utvikle en sykdom (for eksempel kreft). Analytikeren benytter seg av avanserte utstyr som massespektrometre og kromatografi-instrumenter, men kan også utvikle eget utstyr.

Som masterstudent i analytisk kjemi blir du del av en forskningsgruppe. Våre fokusområder er innen helse og medisin, og inngår i tverrfaglige samarbeid innen sykdomsdiagnostikk og legemiddelutvikling. Vi har også tett samarbeid med forskere i mange land, for eksempel USA, Frankrike og England. I forskningsgruppen er det tett samarbeid mellom professorer, PhD-stipendiater, masterstudenter og bachelorstudenter; vi er et team! I tillegg er vi svært åpne for at studenter jobber på tvers av fagfelt, for eksempel ved å jobbe sammen med andre faggrupper og «pendle» mellom laboratorier.

Våre studenter får arbeid både i det private og det offentlige, det være seg legemiddelindustrien, sykehus, skoler, politiet, Forsvaret og miljøinstitutter.

Publisert 22. des. 2016 12:56 - Sist endret 12. okt. 2020 12:22