Hva lærer du?

På studieretningen analytisk kjemi lærer du om teknologier og metoder for å måle organiske og uorganiske stoffer.

Etter fullført studium:

  • Har du en grundig teoretisk og praktisk forståelse av avanserte analyseinstrumenter som kan måle for eksempel metaller, proteiner, legemidler, narkotika.
  • Kan du utvikle metoder for måling av nye stoffer - for eksempel nye dopingmidler
  • Kan du kvalitetssikre ditt arbeid, for å forsikre at dine analyser er korrekte.
  • Kan du jobbe i lag, da mange prosjekter innen analytisk kjemi er i samarbeid med andre fagfelt, som biologi, miljøforskning eller medisin.

Du finner felles beskrivelse av læringsmål og læringsutbytte på programsiden Hva lærer du?

Publisert 22. des. 2016 12:56 - Sist endret 7. feb. 2020 16:29