Oppbygging og gjennomføring

Teoretisk pensum

Det teoretiske pensumet utgjør enten 60 eller 90 studiepoeng, avhengig av omfanget på masteroppgaven. Pensumet settes sammen med veileder og må inneholde minst 30 studiepoeng kjemiemner på 4000/5000-nivå.

Relevante emner:

De resterende emnene kan velges blant emner ved Kjemisk institutt. Andre emner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet eller emner ved det utdanningsvitenskapelige fakultet kan også være aktuelle, men dette må det i så fall søkes om.

Inntil 15 studiepoeng spesialpensum kan inngå. Spesialpensum legges opp av veileder. Spesialpensum er forelesningsserier, bøker, oversiktsartikler o.l. som har en naturlig tilknytning til masteroppgaven. Dette skal ikke inneholde litteratur som du likevel skulle ha lest for å sette deg inn i masteroppgavens spesielle problemstillinger.

Masteroppgave

Det er mulig å velge enten en kort masteroppgave på 30 studiepoeng, eller en lang masteroppgave på 60 studiepoeng. På denne studieretningen er det naturlig å velge veileder og tema for masteroppgave fra forskningsseksjonen for Skolerettet forskning.

Publisert 22. des. 2016 12:56 - Sist endret 30. sep. 2020 13:17