English version of this page

Teoretisk og fysikalsk kjemi (studieretning)

Batterier, levende celler og det tomme rommet mellom stjernene – overalt foregår det kjemiske reaksjoner vi kan beregne og måle nøyaktig. En del molekyler er for farlige til å eksperimentere med. Da kan vi i stedet gjøre simuleringer. Høres dette interessant ut, er teoretisk og fysikalsk kjemi retningen for deg.

Studieretningen hører til programmet

Kjemi (master - to år)