Hva lærer du?

På studieretningen teoretisk og fysikalsk kjemi lærer du hvordan materien oppfører seg på atom- og molekylnivå, hvordan denne oppførselen bestemmer materiens mikroskopiske og makroskopiske egenskaper, og hvordan kjemiske reaksjoner foregår.

Etter fullført studium, avhengig av hvilket studieløp du har valgt:

  • har du spesialistkompetanse innen ett eller flere av disse områdene: kvantekjemi, spektroskopi, massespektrometri, kjemisk termodynamikk, kjemisk kinetikk, strukturkjemi, statistisk mekanikk, røntgen-/nøytronspredningsteknikk, nanokjemi og dynamikk og struktur av makromolekylære og kolloidale strukturer
  • har du grunnleggende forståelse for hvordan fysikalske modeller forklarer kjemiske egenskaper og reaktivitet

Du finner felles beskrivelse av læringsmål og læringsutbytte på programsiden Hva lærer du?

Publisert 22. des. 2016 12:55 - Sist endret 7. feb. 2020 16:29