Oppbygging og gjennomføring

Teoretisk pensum

Det teoretiske pensumet utgjør enten 60 eller 90 studiepoeng, avhengig av omfanget på masteroppgaven. Pensumet settes sammen med veileder og må inneholde minimum 30 studiepoeng kjemiemner på 4000/5000-nivå.

Relevante emner:

Hvis ikke KJM-MENA3300 – Fysikalsk kjemi III - makromolekyler, kondenserte faser og dynamikk (videreført), eller tilsvarende, er tatt i løpet av bachelorgraden, må KJM4300 – Fysikalsk kjemi III inngå i teoretisk pensum til mastergraden.

Øvrige emner kan velges blant emner ved Kjemisk institutt

Inntil 15 studiepoeng spesialpensum kan inngå. Spesialpensum legges opp av veileder. Spesialpensum er forelesningsserier, bøker, oversiktsartikler o.l. som har en naturlig tilknytning til masteroppgaven. Dette skal ikke inneholde litteratur som du likevel skulle ha lest for å sette deg inn i masteroppgavens spesielle problemstillinger.

Masteroppgave

Det er mulig å velge enten en kort masteroppgave på 30 studiepoeng, eller en lang masteroppgave på 60 studiepoeng. I denne studieretningen kan du velge veileder og tema for masteroppgaven i forskningsgruppene for Teoretisk og fysikalsk kjemi, og i forskningsseksjon for Katalyse.

Publisert 22. des. 2016 12:55 - Sist endret 18. des. 2020 10:29