English version of this page

Uorganisk kjemi og materialkjemi (studieretning)

Har du lyst til å bidra til å utvikle nye og bedre materialer? Vil du være med på å utvikle miljøvennlige løsninger innen fornybar energi? Med en master i uorganisk kjemi og materialkjemi kan du fordype deg i teknologiutvikling innen eksempelvis brenselsceller, solcellematerialer, katalysatorer eller magnetiske materialer.  

Studieretningen hører til programmet

Kjemi (master - to år)