Oppbygging og gjennomføring

Teoretisk pensum

Det teoretiske pensumet utgjør enten 60 eller 90 studiepoeng, avhengig av omfanget på masteroppgaven. Pensumet bestemmes sammen med veileder og må inneholde minst 30 studiepoeng kjemiemner på 4000/5000-nivå.

Relevante emner:

Hvis ikke KJM-MENA3120 – Uorganisk kjemi II - materialer og anvendelser, MENA2000 - Faste materialers fundamentale oppbygging eller MENA3001 – Funksjonelle materialer eller tilsvarende emne, er tatt i løpet av bachelorgraden, må et av emnene KJM4XXX – Uorganisk kjemi II - materialer og anvendelser eller MENA4XXX - Funksjonelle materialer inngå i teoretisk pensum til mastergraden.

Øvrige emner kan velges blant emner ved Kjemisk institutt

Inntil 15 studiepoeng spesialpensum kan inngå. Spesialpensum legges opp av veileder. Spesialpensum er forelesningsserier, bøker, oversiktsartikler o.l. som har en naturlig tilknytning til masteroppgaven. Dette skal ikke inneholde litteratur som du likevel skulle ha lest for å sette deg inn i masteroppgavens spesielle problemstillinger.

Masteroppgave

Det er mulig å velge enten en kort masteroppgave på 30 studiepoeng, eller en lang masteroppgave på 60 studiepoeng. I denne studieretningen kan du velge veileder og tema for masteroppgaven i forskningsseksjonen for Uorganisk materialkjemi (NAFUMA), Elektrokjemi og Katalyse.

Publisert 22. des. 2016 12:49 - Sist endret 30. apr. 2020 12:10