Hva lærer du?

På studieretningen uorganisk kjemi og materialkjemi lærer du om avansert materialsyntese og materialkarakterisering. Du lærer om koblingene mellom struktur og egenskaper av faste materialer, inkludert teori og metoder som du kan anvende til å utvikle nye materialer med ønskede egenskaper, og gjennomføre kjemiske analyser og karakterisering av fysikalske egenskaper til faste stoffer.

Du kan velge fra flere emner innen uorganisk kjemi, faststoff kjemi og materialkjemi for å lære avansert materialsyntese og materialkarakterisering, om struktur og krystallografi, faseomvandlinger, defekter, reaktivitet, og nanovitenskap med fokus på nanopartikler og tynnfilmsystemer. Ut fra dine interesser kan du velge en eksperimentell eller mer teoretisk oppgave (modellering), og du kan velge mellom mange temaer hvorav noen er fast-stoff elektrokjemi og batterier, brenselceller og membraner, katalysatorer og absorbenter, halvledere og solcellematerialer, magnetiske og superledende materialer, osv. I ditt studium vil du samtidig typisk gjøre valg på metodikk og karakteriseringsmetoder; strukturbestemmelse med røntgen-/nøytron--/elektron-; diffraksjon og spektroskopi for studier av bindinger og elektronisk tilstand – i bulk eller på overflater; måling av fysikalske egenskaper som magnetisme eller elektriske ledningsevne, studier av optiske egenskaper, bruk av massespektrometri og andre analyseteknikker.   

Gjennom studiet tilegner du deg kunnskap på avansert nivå innenfor koblingene mellom struktur og egenskaper av faste materialer, inkludert teori og metoder som du kan anvende til å utvikle nye materialer med ønskede egenskaper innenfor ditt felt. Du kan gjennomføre kjemiske analyser og karakterisering av fysikalske egenskaper til faste stoffer innen ditt felt.

Når du har fullført et masterstudium innen retningen Uorganisk kjemi og Materialkjemi, har du skaffet deg kompetanse og ferdigheter som gjør deg godt forberedt på et yrkesliv som uorganisk kjemiker og materialkjemiker eller videre studier på doktorgradsnivå.

Du finner felles beskrivelse av læringsmål og læringsutbytte på programsiden Hva lærer du?

Publisert 22. des. 2016 12:49 - Sist endret 7. feb. 2020 16:29