Oppbygging og gjennomføring

Bachelorstudiet i klassiske språk går over tre år og består av 180 studiepoeng, fordelt på følgende elementer:

  • Fordypning i gresk (gammelgresk) eller latin (80-gruppe): 80 (100) studiepoeng
  • Støttefag (40-gruppe): minst 40 studiepoeng
  • Frie emner: inntil 40 studiepoeng
  • Ex.phil. og ex.fac.: 20 studiepoeng

Du velger én av disse fordypningene:

Gresk (gammelgresk)

Anbefalt studieløp:

6. semester GRE3190 – Bacheloroppgave i gresk Emne i gresk på fordypningsnivå (emne med emnekode GRE2xxx) Emne i gresk på fordypningsnivå (emne med emnekode GRE2xxx)
5. semester Utenlandsopphold / emne i gresk på fordypningsnivå (emne med emnekode GRE2xxx) Utenlandsopphold / fritt valgt emne Utenlandsopphold / fritt valgt emne /emne fra valgt støttefag
4. semester GRE1402 – Attisk prosa II GRE1405 – Gresk lyrikk GRE2105 – Gresk grammatikk II Emne fra valgt støttefag
3. semester GRE1401 – Attisk prosa I GRE1403 – Homer GRE1105 – Gresk grammatikk I Emne fra valgt støttefag
2. semester GRE1002 – Innføring i gresk II Emne fra valgt støttefag EXPHIL03 – Examen philosophicum
1. semester GRE1001 – Innføring i gresk I Emne fra valgt støttefag / fritt valgt emne* EXFAC03-SPR – Examen facultatum, språkvitenskap
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fordypningsgruppa i gresk består av 80 studiepoeng og bygges opp av emner i gresk. Les mer om oppbygningen av fordypningsgruppa i gresk her.

Før du kan begynne på selve fordypningsgruppa, må du ha bestått innføringsemnene i gresk (GRE1001 – Innføring i gresk I og GRE1002 – Innføring i gresk II). For de fleste studenter betyr det at fordypningen i praksis er på 100 studiepoeng (20 studiepoeng innføringsemner + fordypningsgruppe på 80 studiepoeng). Dersom du har gresk fra videregående skole eller har lært språket på annen måte, kan du få fritak fra innføringsemnene. Ta i så fall kontakt med studiekonsulenten. Vi vil da vurdere om du har de forkunnskapene som kreves.

* Vi anbefaler at du tar ANT1100 – Antikkens verden, enten som en del av støttefaget (40-gruppa) "Antikken" (http://www.uio.no/studier/emnegrupper/hf/40ANTIKK1/) eller som et fritt valgt emne.

Latin

Anbefalt studieløp:

6. semester LAT3190 – Bacheloroppgave i latin Emne i latin på fordypningsnivå (emne med emnekode LAT2xxx) Emne i latin på fordypningsnivå (emne med emnekode LAT2xxx)
5. semester Utenlandsopphold / Emne i latin på fordypningsnivå (emne med emnekode LAT2xxx) Utenlandsopphold /fritt valgt emne Utenlandsopphold / fritt valgt emne /emne fra valgt støttefag
4. semester LAT1402 – Cicero 1 LAT1404 – Latinske episke tekster LAT2105 – Latinsk grammatikk II Emne fra valgt støttefag
3. semester LAT1401 – Caesar LAT1403 – Latinske lyriske tekster LAT1105 – Latinsk grammatikk I Emne fra valgt støttefag
2. semester LAT1002 – Innføring i latin II Emne fra valgt støttefag EXPHIL03 – Examen philosophicum
1. semester LAT1001 – Innføring i latin I Emne fra valgt støttefag / fritt valgt emne* EXFAC03-SPR – Examen facultatum, språkvitenskap
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fordypningsgruppa i latin består av 80 studiepoeng og bygges opp av emner i latin. Les mer om oppbygningen av fordypningsgruppa i latin her.

Før du kan begynne på selve fordypningsgruppa, må du ha bestått innføringsemnene i latin (LAT1001 – Innføring i latin I og LAT1002 – Innføring i latin II). For de fleste studenter betyr det at fordypningen i praksis er på 100 studiepoeng (20 studiepoeng innføringsemner + fordypningsgruppe på 80 studiepoeng). Dersom du har latin fra videregående skole eller har lært språket på annen måte, kan du få fritak fra innføringsemnene. Ta i så fall kontakt med studiekonsulenten. Vi vil da vurdere om du har de forkunnskapene som kreves.

* Vi anbefaler at du tar ANT1100 – Antikkens verden, enten som en del av støttefaget (40-gruppa) "Antikken" (http://www.uio.no/studier/emnegrupper/hf/40ANTIKK1/) eller som et fritt valgt emne.

Felles for fordypningene:

Støttefag (40-gruppe)

For å sikre faglig bredde i graden, skal du velge støttefag innenfor et annet fag enn det du tar fordypning i. Ved Universitetet i Oslo kalles dette støttefaget en 40-gruppe. 40-gruppa består av 40 studiepoeng. 

Se liste over godkjente støttefag for bachelorprogrammet i klassiske språk.

Dersom du har valgt fordypning i gresk, kan ikke emner i gresk inngå i støttefaget ditt. Dersom du har valgt fordypning i latin, kan ikke emner i latin inngå i støttefaget ditt.

Merk at du må forholde deg til de obligatoriske og valgfrie emnene som er fastsatt for den aktuelle 40-gruppa. 

Ønsker du å ta et støttefag som ikke står i lista? Ta kontakt med studiekonsulenten.

Frie emner

Hvis du ikke har gresk/latin fra før og derfor må ta innføringsemnene i latin/gresk som en del av bachelorgraden (som forklart under beskrivelsene av fordypningene over), velger du 20 studiepoeng frie emner. Hvis du har søkt om og fått fritak fra innføringsemnene i latin/gresk, velger du 40 studiepoeng frie emner.

Frie emner kan du velge blant alle emner på bachelornivå ved UiO. Noen emner har forkunnskapskrav. Se råd om hvordan du bruker frie emner.

Vi anbefaler at du velger emner som kan gi deg:

  • mer kunnskap innen antikkstudier
  • kunnskap innen andre språk
  • mulighet til å bygge på støttefaget ditt
  • undervisningskompetanse i et fag i tillegg til din fagfordypning. For å kunne søke opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og undervise i den videregående skolen, må du ha minst 60 studiepoeng i det aktuelle faget. Les mer om fagkravene ved PPU her.

Examen philosophicum og Examen facultatum

Examen philosophicum (Ex.phil.) og Examen facultatum (ex.fac.) er obligatoriske emner i graden. Ex.phil. tilbys både på norsk og engelsk. Den norske varianten EXPHIL03 - Examen philosophicum kan erstattes av den engelske varianten, EXPHIL03E, for de som ønsker øvelse i å studere og skrive på engelsk eller som ikke er fortrolige med å skrive norsk.  Vi anbefaler ex.fac.-varianten EXFAC03-SPR – Examen facultatum, språkvitenskap, men andre ex.fac.-varianter kan erstatte denne. Du kan bare ha én ex.fac.-variant i bachelorgraden, så dersom du har ex.fac. fra før, kan du søke om å få den innpasset i graden.

Studert tidligere?

Du kan søke fakultetet om å få passet inn utdanning fra andre studiesteder dersom du har studert tidligere og ønsker å bruke tidligere studier som del av bachelorgraden i klassiske språk. Hvis du lurer på hvilke konsekvenser innpasning av tidligere studier har for studieløpet ditt, ta kontakt med studie- og programkonsulenten.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Publisert 29. mai 2015 09:57 - Sist endret 13. nov. 2019 12:54