Utfyllende informasjon om endringene i fordypningen i psykologi

Fra og med høsten 2018 skjer det endringer i fordypningen i psykologi i bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon.

Hvem får endret studieløp?

Endringen gjelder studenter som begynte på bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon høsten 2017 og som velger fordypning i psykologi. 

Hva er endringen?

  1. PSY1000 legges ned og erstattes av PSY1100 i 4.semester og PSY1300 i 6. semester.
  2. PSY1010 flyttes fra 3. semester til 4. semester
  3. PSY2013 erstattes av SVMET1010 som plasseres i 3. semester
  4. SOS2500 flyttes fra 3. semester til 4. semester
  5. PSY2503 flyttes fra 5. semester  til 3. semester
  6. PSY1101 legges ned og fjernes
  7. Ett fritt emne legges til studieløpet i 5. semester

Se anbefalt studieløp for kull 2017 under overskriften "Oppbygging for deg som begynte i 2017".

Kull 2017: Hva betyr endringen for deg?

a) For deg som har fulgt anbefalt studieløp

Hvis du har fulgt det anbefalte studieløpet høsten 2017 og våren 2018 (SVEXFAC03, EXPHIL03, KULKOM1001, PSY2500 og MEVIT2110), medfører endringen at:

  • Høst 2018: Du skal ta SOSANT13000, SVMET1010 og PSY2503
  • Vår 2019: Du skal ta SOS2500, PSY1010 og PSY1100

Din utdanningsplan er oppdatert med disse endringene i Studentweb.

b) For deg som allerede har PSY1101

Hvis du allerede har PSY1101, slipper du å ta PSY1100.

Hvis du trenger å gjøre endringer i utdanningsplanen din, send inn nettskjema, eller ta kontakt med SV-info.

c) For deg som allerede har PSY1000

Hvis du allerede har PSY1000 slipper du å ta PSY1300 og ett fritt emne.

Hvis du trenger å gjøre endringer i utdanningsplanen din, send inn nettskjema, eller ta kontakt med SV-info.

d) For deg som allerede både har PSY1000 og PSY1101

Hvis du allerede har PSY1000 og PSY1101, slipper du å ta PSY1100 og PSY1300 + et fritt emne.

Hvis du trenger å gjøre endringer i utdanningsplanen din, send inn nettskjema, eller ta kontakt med SV-info.

e) For deg som allerede har PSY2013

Hvis du allerede har PSY2013, kan du bruke dette i stedet for SVMET1010.

Hvis du trenger å gjøre endringer i utdanningsplanen din, send inn nettskjema, eller ta kontakt med SV-info.

Kull 2015-16: Hva betyr endringen for deg?

a) Studenter som ikke får tatt PSY1000

Hvis du ikke får tatt PSY1000, skal du ta PSY1300 og ett av følgende emner:

Hvis du trenger å gjøre endringer i utdanningsplanen din, send inn nettskjema, eller ta kontakt med SV-info.

b) Studenter som ikke får tatt PSY1101

Hvis du ikke får tatt PSY1101, må du ta PSY1100 i stedet.

Hvis du trenger å gjøre endringer i utdanningsplanen din, send inn nettskjema, eller ta kontakt med SV-info.

c) Studenter som verken har PSY1000 og PSY1101

Hvis du verken får tatt PSY1000 og PSY1101, skal du ta PSY1100, PSY1300 og ett av følgende emner:

Hvis du trenger å gjøre endringer i utdanningsplanen din, send inn nettskjema, eller ta kontakt med SV-info.

Ta kontakt SV-info hvis du har noen spørsmål.

Publisert 3. apr. 2018 16:10